Försäljningen av p-piller minskar

Oro efter dödsfall tros vara orsaken

NYHETER

STOCKHOLM

Försäljningen av p-piller minskar - ett trendbrott mot de senaste åren. Förklaringen är troligen kvinnors oro efter tre uppmärksammade dödsfall som har kopplats till p-piller.

- Det finns inte en tjej som inte nästan spontant frågar om risken för blodpropp. Tidigare är det ingen som har tagit upp det spontant, säger Tanja Tydén, docent och barnmorska i Uppsala.

Under våren har tre dödsfall bland tonåriga flickor satts i samband med blodproppar orsakade av den så kallade tredje generationens p-piller. Uppmärksamheten i medierna har varit stor och tycks ha påverkat försäljningen.

Statistik från Apoteket AB visar att första halvåret i år såldes det, räknat per kvinna i åldern 15-44 år, nästan tre procent färre dygnsdoser av hormonpreparat mot graviditet än samma period i fjol. Störst är nedgången på Gotland och i Norrbottens län, där minskningen är åtta procent.

Mini-piller uppåt

Nedgången är ett trendbrott jämfört med åren 1996 till 2000, då användningen ökade. Dessutom har det skett en förändring mellan olika sorters medel. Användningen av den största gruppen, kombinerade p-piller, har minskat, medan användningen av minipiller gått upp. Minipiller skyddar inte lika säkert mot graviditet som övriga medel, men ger ingen känd risk för blodproppar. Tanja Tydén tror att även en del barnmorskors val av preventivmedel har förändrats.

Ingemar Persson, chef för Läkemedelsverkets biverkningsenhet, anser att nedgången var väntad. Men han säger att det i nuläget inte är klarlagt om tredje generationens p-piller skulle öka risken för blodpropp mer eller mindre än andra kombinerade p-piller. Och han är orolig för en ökning av antalet ofrivilliga graviditeter.

- Om den erfarenhet som vi har i det förgångna gäller nu, blir det precis så, säger Ingemar Persson.

Tidigare larm

Studier som Tanja Tydén gjorde i samband med ett larm om p-piller 1995, visade att oron för medlen då ökade kraftigt. Hon tycker att det är bra att preventivmedel diskuteras, att patienter ifrågasätter läkemedel och att sjukvården måste vara förberedd på det.

Men Tanja Tydén ser samtidigt en fara i om kvinnor slutar tvärt med p-piller utan att börja med andra preventivmedel i stället.

- Då blir de kanske oönskat gravida och så gör de en abort. Då har det blivit större skada än nytta för den enskilda kvinnan, säger Tanja Tydén.

Risken för blodproppar är högre vid graviditet än vid p-pilleranvändning.

FAKTA: NORRBOTTEN OCH GOTLAND MINSKAR MEST

Lisa Blohm/TT