Allt fler barn anmäls sjuka av vaccin

Läkemedelsverket: Det är farligare att inte vaccinera barn

NYHETER

Anmälningarna om barn som blir sjuka efter vaccinationerna ökar.

Men Läkemedelsverket varnar för att sluta vaccinera.

- Vaccinerar man inte barnen kan de få de farliga sjukdomarna, säger Ingrid Trolin, specialistläkare.

I det allmänna vaccinationsprogrammet ingår vacciner mot åtta olika sjukdomar. Vaccinerna ges vid fyra olika tillfällen under barnets första två år. Därefter ges påfyllnadsdoser mot bland annat polio, mässling, påssjuka och röda hund.

Förra året fick Läkemedelsverket in 334 rapporter om biverkningar efter vaccinationer.

Första halvåret i år har det kommit in 241 rapporter. En stark ökning.

Men Läkemedelsverket tror inte att det behöver vara ett tecken på att fler barn nu blir sjuka av vaccinationerna.

- Det har varit väldigt mycket diskussioner om vaccinationer och biverkningar. Och sedan tidigare vet vi att antalet anmälningar oftast ökar när något blir uppmärksammat, säger Ingrid Trolin.

Anmälningar ökar stadigt

Läkemedelsverket kan ta bort olika vacciner om de inte fungerar eller har biverkningar. Men trots att anmälningarna ökat stadigt sedan 1996 är det inte aktuellt.

- Vi har tagit bort två vacciner. 1979 drog vi in kikhostvaccinet för att det var overksamt. Det återinfördes sedan 1996 men då med en helt ny bakteriestam. 1975 tog vi också bort tuberkulosvaccinet eftersom det hade för mycket biverkningar, säger Ingrid Trolin.

Röda hund och mässling

Att det skulle vara farligt att vaccinera sina barn håller inte Läkemedelsverket med om. Verket och Socialstyrelsen rekommenderar i stället landstingen att vaccinera alla barn i Sverige mot sjukdomar som till exempel röda hund, mässling och kikhosta.

Dödliga sjukdomar

- Det är farligare att inte vaccinera sina barn eftersom de då kan få de dödliga sjukdomarna. Riktigt allvarliga reaktioner som hjärnhinneinflammation med bestående men får bara en på miljonen, säger Ingrid Trolin.

Charlotte Lindahl