Ledande gestalt hoppar av Attac

”Rörelsen har oklar inställning till våld och EU”

NYHETER

STOCKHOLM

En av den svenska Attacrörelsens framträdande gestalter, chefredaktören Bror Perjus, lämnar Attacs ledning, gemensamma arbetsgruppen. Det skriver han i en debattartikel på lördagen.

Perjus anser att rörelsens ledning har en "diffus och oklar inställning" till det politiska våldet. Han skriver i Dagens Nyheter att rörelsen har tagit avstånd från politiskt våld samtidigt som den utnyttjat och gjort sig "beroende av våldets uppmärksamhetseffekt".

Perjus, chef för livsmedelarbetarnas tidning Mål & Medel, förklarar sin kritiska inställning mot svenska Attac så här: Rörelsen har "gått vilse på grund av en oklar demokratisyn och en felaktig analys av det politiska läget i Sverige, Europa och globalt".

Han kritiserar att deltagandet vid Göteborgsaktionen blev anti-EU, vilket han hävdar var ett brott mot svenska Attacs beslut att inte ta ställning "vare sig före eller emot EU". För egen del anser Perjus att unionen är ett löfte för framtiden. Attac borde ta ställning för EU och dess valutasamarbete som verktyg för att uppnå Attacs mål, skriver han.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM