Klimatmötet i Bonn i tidsnöd

NYHETER

Bonn

De fastlåsta positionerna under det pågående klimatmötet i Bonn innebär möjligen att mötet förlängs minst en dag och avslutas på måndagen i stället för söndagen. I sista stund görs nu försök att få till en kompromiss som alla kan gå med på.

- Det har gått mycket långsamt. Vi har haft långa diskussioner om småsaker, säger en frustrerad Kjell Larsson till TT.

Den svenske miljöministern menar dock att man är på väg att komma fram till det väsentliga, konkreta samtal om en överenskommelse som innebär att Kyotoavtalet om utsläppsminskningar av koldioxid kan ratificeras av alla 180 länder som är med.

På lördagseftermiddagen fanns dock ännu inga lösningar på huvudproblemen. Ett kompromissförslag från mötets ordförande, den holländske miljöministern Jan Pronk väntades vara klart någon gång sent under kvällen. Accepteras förslaget kommer det att utgöra plattform för ett slutligt avtal som kan ratificeras senare.

Ett av huvudproblemen gäller de så kallade kolsänkorna. Kolsänkor är all växtlighet - skogar, åkermark - som absorberar koldioxid.

EU backar

Japan, Ryssland, Kanada och Australien kräver att dessa tas med när utsläppsminskningar beräknas. Kort och gott: ju fler träd ett land har, desto mer koldioxid från industrier och bilar ska det få släppa ut.

EU har motvilligt tvingats backa på denna punkt - till miljöorganisationernas förtrytelse. Åtminstone Japan måste med på tåget, annars är Kyotoavtalet i praktiken dött. Och EU:s förslag tycks, alla farhågor till trots, vara på gång att accepteras.

- Jag tror att sänkorna är på väg mot en lösning. De får inte allt de vill ha, men tillräckligt, säger Kjell Larsson till TT:s utsände.

- Fast inom EU har vi kallt räknat med att vi kan lämna Kanada och Australien därhän. Japan och Ryssland däremot måste säga ja.

Larsson pessimist

Den svåraste stötestenen håller i stället på att bli frågan om handeln med utsläppsrätter av koldioxid. Även här är det Japan, Ryssland och Kanada som sätter käppar i EU-hjulet. De vill inte ha något organ för att kontrollera att avtalet efterlevs, vilket EU kräver.

- I vilken affärstransaktion som helst måste det finns regler, säger EU:s miljökommissionär Margot Wallström, som dock betonar att Kanada möjligen är på väg att ge upp sitt motstånd.

- Fast tyvärr är japanerna stenhårda, säger hon.

Kjell Larsson understryker att frågan verkar mycket svårlöst:

- Den kan fälla allt. Jag är fortfarande pessimist när det gäller utgången.

Ingen vet om en lösning är möjlig, men blir det ett avtal blir det en rejäl kompromiss. Det betyder att det kommer att ta längre tid än planerat, kanske 20-30 år, att få till stånd en frysning av utsläppen av växthusgaser.

Roland Johansson/TT