Mellanöstern och Makedonien i fokus vid G8-mötet

NYHETER

GENUA

I skuggan av kravaller och våldsamma demonstrationer försökte G8-gruppen på lördagen att finna lösningar på en rad globala krishärdar.

Mellanöstern och Makedonien stod i centrum för de utrikespolitiska samtalen mellan stats- och regeringscheferna för världens sju ledande industriländer och Ryssland.

De åtta ledarna förklarade att det upptrappade våldet mellan israeler och palestinier innebär ett allvarligt hot och båda sidor uppmanades att genomföra den så kallade Mitchellplanen.

G8-ledarna understödde ett tidigare uttalande som deras respektive utrikesministrar gjorde i Rom i torsdags. Där uppmanas båda sidor i konflikten att acceptera utomstående observatörer.

- Allt för många liv har redan spillts. Vi kan inte stå vid sidan om medan situationen förvärras, hette det i uttalandet från G8-mötet.

De åtta ledarna framhöll att det borde ligga i båda de stridande parternas intressen att en tredje part kan fungera som observatör medan de inblandade söker att genomföra Mitchellplanen, som kräver eldupphör och en så kallad avkylningsperiod följd av förtroendeskapande åtgärder.

Israel som tidigare varit emot tanken på utomstående observatörer, avvisar den inte längre kategoriskt men vill i så fall se att styrkan består av amerikaner, skriver nyhetsbyrån DPA. USA har också nyligen antytt att man kan tänka sig att bidra med personal till en sådan styrka.

Som grundförutsättning för en avspänning i Makedonien kräver G8-deltagarna politisk enighet mellan den makedoniska regeringen och landets albanska minoritet. Först då är det möjligt med en insats av Nato-trupper, menar man.

Nato kräver vapenvila och en avväpning av de albanska rebellerna. Men ingendera av parterna vill gå med på Natos och EU:s gemensamma krav.

TT-Reuters