Lagen om märkning är ogiltig

Regeringen kan tvingas betala tillbaka avgiften

NYHETER

Jordbruksminister Margareta Winberg ville stoppa de farliga kamphundarna.

Med en ny lag som tvingar alla hundägare att märka och registrera sina djur.

Men lagen som trädde i kraft vid årsskiftet är ogiltig.

Foto: RICKARD KILSTRÖM
registrerad i onödan Jurister menar att Sveriges hundägare har blivit lurade då de tvingats märka och registrera sina hundar.

Juristerna på Jordbruksverket, utrikesdepartementet och Kommerskollegium anser att de nya reglerna måste anmälas till EU. Och sedan måste EU ge sitt godkännande.

I väntan på detta införs en frysningsperiod som innebär att reglerna inte får utfärdas.

Men Margareta Winberg och hennes medarbetare anser att EU inte har med saken att göra.

Därför tvingade departementet Jordbruksverket att införa reglerna trots att tjänstemännen, inklusive generaldirektören Ingbritt Irhammar, befarat att de skulle bli ogiltiga.

Den första frysningstiden har sedan förlängts rejält.

Sverige ska avstå från att anta föreskrifterna före den 11 januari 2002. Frysningsperioden kan dessutom förlängas med ytterligare sex månader, enligt Kommerskollegium.

Hundägare har blivit lurade

Kollegiet skriver i ett dokument att detta enligt ett tidigare rättsfall innebär "att föreskriften saknar rättsverkan och att svenska domstolar därmed skall avstå från att tillämpa den."

Det betyder enligt jurister att Sveriges alla hundägare har blivit lurade att de är tvungna att både märka och registrera sin hund. Sedan årsskiftet har nära 30 000 hundar nyregistrerats hos Kennelklubben, som ska sköta registret.

Avgiften är 150 kronor. Den har ännu inte tagits ut.

Riskerar krav på skadestånd

Risken finns att "vi kan bli återbetalningsskyldiga för de avgifter som belöper på tiden till dess att en formellt giltig bestämmelse är i kraft. Det kan enligt registerenheten komma att handla om ca 10 miljoner kronor.", skriver verket.

Och skulle någon omärkt hund avlivas med hänvisning till den nya lagen kan det också leda till skadestånd, enligt bedömare.

P G Öjeheim, statssekreterare och Margareta Winbergs närmaste man, säger:

- Det handlar om olika juridiska bedömningar där våra jurister har en annan uppfattning. Och den nya frysningsperioden hävdar vårt rättssekretariat beror på en missuppfattning från EU-kommissionens sida, säger han.

Jordbruksdepartementet ska efter sommaren ha nya kontakter med Bryssel i frågan.

Anders Johansson

ARTIKELN HANDLAR OM