Toppmötet i Genua slut i förmiddags

G8-länderna ska verka för att globaliseringen gynnar alla – även de fattigaste

NYHETER

Toppmötet i Genua mellan ledarna för G8-länderna avslutades på söndagen klockan 10.35 svensk tid.

G8-ländernas ledare ställde i morse upp sig för det obligatoriska gruppfotot: Från vänster Tony Blair (Storbritannien), George W Bush (USA), Jacques Chirac (Frankrike), Silvio Berlusconi (Italien), Vladimir Putin (Ryssland) och Jean Chretien (Kanada).

I ett avslutande uttalande sade ledarna för Storbritannien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, USA och Ryssland att de ville verka för att globaliseringen gynnar alla - speciellt befolkningen i världens fattigaste länder.

Global fond mot aids

Ledarna för G8-länderna hoppades också "bryta det elakartade sambandet mellan fattigdom och epidemier". De lovade att ge ekonomiska bidrag till den globala fond som ska bekämpa spridningen av aids, malaria och tuberkolos.

Fonden, som föreslagits av FN:s generalsekreterare Kofi Annan, har redan fått bidrag på omkring 13 miljarder kronor. G8-ledarna sade att fonden bör kunna vara igång redan i år, men uppgav inte hur mycket länderna var villiga att ge.

Ny konferens om klimatet

Ledarna för världens rikaste industrinationer konstaterade att de var oeniga om hur klimatförändringarna ska stoppas, där Kyoto-protokollet var den stora stötestenen.

De kunde dock enas om att försöka samla världens länder till en ny konferens om klimatförändringar.

- Vi välkomnar det ryska förslaget om en global konferens 2003, där regeringar, företag, forskare och representanter för det civila samhället kan mötas, sade ledarna i ett uttalande efter toppmötets slut.

Detta beslutade G8-mötet

Det var få konkreta beslut som fattades på G8-mötet i Genua, men en rad av världens ödesfrågor berördes.

  De åtta länderna gav sitt stöd för FN:s fond som ska bekämpa spridningen av aids, malaria och tuberkulos. De lovade att bidra med motsvarande nära 14 miljarder kronor.

  G8-länderna ska ta fram en plan för att stödja Afrikas ekonomiska utveckling till nästa möte. Planen ska bland annat bekämpa svält och korruption. Hur mycket den får kosta bestämdes dock inte och några löften om pengar har inte getts.

  Deltagarna vid mötet sade sig vilja verka för att globaliseringen gynnar alla - speciellt befolkningen i världens fattigaste länder. Inga nya åtaganden gjordes dock om snabbare skuldavskrivning för dessa nationer.

  USA:s president George W Bush stod fast vid att inte ratificera Kyotoprotokollet men aviserade en alternativ plan mot klimatförändringar.

  G8-ledarna återupprepade sitt stöd for Mitchell-planen om hur fredsprocessen ska återupptas i Mellanöstern. De är villiga att skicka observatörer om dessa accepteras av bägge sidor.

  Parterna i konflikten i Makedonien uppmanades att visa återhållsamhet, medan internationella förhandlare försöker utforma en lösning för ett fungerande multietniskt samhälle.

  G8 visade ny gemensam vilja för att få i gång nya globala frihandelsförhandlingar. Oenighet råder dock fortfarande om vad dessa förhandlingar ska innehålla.

  Ledarna antog en handlingsplan för att stödja användningen av ny informationsteknik i tredje världen.