Stöddemonstration i Stockholm fick problem

Fler poliser än demonstranter vid Italienska ambassaden

NYHETER

STOCKHOLM

G8-mötet i Genua fortsätter att väcka starka känslor trots att det nu avslutats.

Även på söndagen hölls en demonstration i Stockholm mot toppmötet.

Och under natten till söndagen fick italienska turistbyrån i Stockholm sina fönsterrutor krossade.

- Man hade dessutom klottrat "mördare" på en tredje fönsterruta, säger Eva Nilsson, vakthavande befäl vid Länskommunikationscentralen.

En anonym grupp tog på sig ansvaret för fönsterkrossningen via ett pressmeddelande som lästes upp innan manifestationen.

Tåget med drygt 100 demonstranter startade vid Karlaplan och gick sedan vidare via Narvavägen. Meningen var att den skulle avslutas vid italienska ambassaden på Djurgården, men polisen hade valt att spärra av Djurgårdsbron med kravallstaket så där fick demonstrationståget stanna.

Demonstrationen hade gått mycket lugnt tillväga, men väl framme vid Djurgården blev stämningen spänd ett kort tag, innan en mindre grupp demonstranter gick fram mot kravallstaketen och tände marschaller för den dödade italienske. De följdes av resten av demonstranterna, som samlades framför avspärrningarna.

Polisen uppgav att de tänkte hålla Djurgården avspärrad så länge det fanns demonstranter kvar, vilket ledde till irritation hos de många fotgängare som ville ta sig över bron. Diskussioner utbröt mellan besvikna fotgängare å ena sidan och demonstranter och poliser å andra sidan.

Motreaktion

- Jag tycker att det visar på en överdriven rädsla som jag inte kan förstå. Det är inte så många personer här och vi har uppfört oss fredligt och tänker inte förstöra något, sade Anna Hardin som deltog i demonstrationen.

Hon tog också avstånd från skadegörelsen vid italienska turistbyrån.

Ett par andra demonstranter uttryckte dock förståelse för det som de beskrev som "en motreaktion mot det som hände i Genua".

Inte förrän strax efter klockan fem släpptes trafiken på Djurgårdsbron fram igen, då de sista demonstranterna lämnat platsen.

Petition överlämnades till ambassaden

Vid Italienska ambassaden samlades ett 40-tal personer för att visa sitt stöd för en dödskjutne 23-åringen i Genua. Ett enormt polisuppbåd mötte demonstranterna på plats och det var betydligt fler poliser än demonstranter framför ambassaden.

”Globalisering underifrån” lämnade över en petition till ambassaden där de proteserade mot det inträffade i Genua.

Samma demonstration genomfördes på flera städer runt om i världen också i de städerna lämnade de över en petition till Italienska ambassaden.

Våldsam minnesbild

Rikskriminalens chef Lars Nyhlén är nyligen hemkommen från Genua. Han konstaterar att det trots likheterna ändå finns stora skillnader mellan det som inträffade i Italien och kravallerna vid toppmötet i Göteborg.

- Det är helt klart att Genua är avsevärt värre än Göteborg. Det var fler militanta aktivister och hårdare motsättningar. Från polisens sida hade man satt in alla resurser, både materiel och personal, sådana resurser som vi inte har i Sverige. Ändå inträffade omfattande skadegörelse, säger han.

Men han har inte enbart negativa erfarenheter från G8-mötet.

- Det är kul att konstatera att den första demonstrationen med ett stort antal människor och grupperingar skedde oerhört fridsamt och på ett hedervärt sätt. Det är synd att våldsamheterna ska bli minnesbilden från toppmötet i Genua, säger Lars Nyhlén.

Karin Poring/TT , aftonbladet.se