Fler kör rattfulla på sommaren

Höga farter och ökat rattfylleri på vägar i sydöst

NYHETER

JÖNKÖPING

Under juni månad misstänktes 1,7 procent av de bilförare som testades i sydöstra Sverige för rattfylleri. Det är en dubblering jämfört med månaden innan.

Statistiken kommer från polisens och Vägverkets kampanj mot trafikbrott i sydöstra Sverige, som genomförs för andra sommaren i rad.

- Rattfylleriet har en tendens att öka under sommarmånaderna. Folk är lediga och kopplar av och då dricker de lite mer. Dessutom har spriten blivit mer tillgänglig med svartsprit, smuggelsprit och lördagsöppet på Systembolaget, säger Kai Jaensson, trafikpolischef i Jönköpings län.

Färsk statistik från polisen och Vägverket region sydöst visar att 144 av 8 323 utandningstestade bilförare, 1,7 procent, misstänktes för rattfylleri under juni månad. I maj var motsvarande siffra 0,8 procent.

Under juni månad rapporterades också 318 bilister för att de inte använde bilbälte, en nedgång från maj då 579 obältade bilister påträffades. Under juni registrerades 2 698 hastighetsöverträdelser i sydöstra Sverige. 8,9 procent av dessa ledde till omhändertaget körkort. Motsvarande siffra för maj var 10,1 procent.

Kör bältad och nykter

Siffrorna offentliggörs som en del av polisens och Vägverket Region Sydösts gemensamma kampanj Kör bältad och nykter i rätt fart. Kampanjen genomförs för andra sommaren i rad och går ut på att polisen i förväg talar om var trafikövervakning kommer att ske. Jönköpings län, Östergötlands län, Kronobergs län, Blekinge län och Kalmar län deltar i kampanjen.

- Om kampanjen är lyckad vet jag först när vi ser till utvärderingen av medelhastigheten på de övervakade vägsträckorna. Minskar farten så minskar olyckorna, säger Kai Jaensson.

Hög hastighet

Även Ulf Modig, informationsansvarig på Vägverket Region Sydöst, betonar vikten av att få ner hastigheten.

- Ibland blir man en smula betänksam när man ser att folk kör så fort trots att vi går ut massmedialt och berättar var övervakningarna är. Egentligen vill vi inte bötfälla någon bilist utan vi vill att alla skall iaktta sin disciplin och vara medmänniska i trafiken, säger han.

TT hade på söndagseftermiddagen kontakt med trafikpolis Stefan Rostedt vid Jönköpingspolisen som övervakade trafiken på riksväg 40 vid Bottnaryd.

- Det är ganska mycket trafik. Nu har vi stått och mätt i en timme och vi har haft en sex-sju hastighetsöverträdelser. Alla har varit nyktra, berättar han.

TT: Tycker du att kampanjen fungerar bra?

- Nja, jag ser inte vitsen med att tala om var vi övervakar. Då vet ju folk att det är fritt fram på övriga sträckor. Vi trafikpoliser kan ju inte vara överallt.

Christina Magnergård Bjers/TT