Indonesiens president Wahid utlyste undantagstillstånd

Militär och polisvägrar rätta sig efter det

NYHETER

JAKARTA

Indonesien president Abdurrahman Wahid har utlyst undantagstillstånd och upplöst den lagstiftande församlingen. Militär, polis och ledande politiker vägrar dock att rätta sig efter presidentens dekret.

Talmannen för underhuset uppmanade den lagstiftande församlingen att samlas under morgontimmarna för att ställa Wahid inför riksrätt och välja vicepresident Megawati Sukarnoputri till hans efterträdare.

President Wahid gjorde sitt tillkännagivande vid en tv-sänd presskonferens tidigt på måndagsmorgonen lokal tid, strax innan han hade kallats att närvara vid en riksrättsprocess.

I ett officiellt dekret som då hade utfärdats förklarade presidenten parlamentet upplöst och utlyste nyval inom ett år.

Landets militär motsatte sig emellertid presidentens tillkännagivande om undantagstillstånd och upplösning av den lagstiftande församlingen, sade en av arméns ledande generaler på måndagsmorgonen.

Jakaratas polischef beordrade sina styrkor att inte åtlyda presidentens dekret, uppgav indonesiska medier. Samtidigt rapporterades att regeringens säkerhetsminister hade avgått.

Talmannen i parlamentets underhus förklarade också att den lagstiftande församlingen vägrar att låta sig upplösas, uppgav AFP.

"Störtas i kaos"

I dekretet talades inte uttryckligen om undantagstillstånd, skriver DPA. Det hette dock att polis och militär skulle sörja för att nationens enhet bevarades.

Vid tv-framträdandet anklagade Wahid sina motståndare för att vilja tvinga honom att avgå.

- I en sådan situation skulle landet komma att splittras i skilda provinser, varnade presidenten.

Nationen skulle ha störtas i kaos, hävdade han. Han sade sig företräda majoriteten av Indonesiens befolkning och sade att han var tvungen att vidta extraordinära åtgärder för folkets skull och att han gjorde det med "övertygelsen och ansvaret att trygga nationen".

Han uppmanade polisen och militären att sätta stopp för den riksrättsprocess mot honom som den lagstiftande församlingen beslutade om i lördags.

Tre explosioner

Redan under söndagen sågs ett stort antal stridsvagnar och bepansrade militärfordon framför presidentpalatset i Jakarta.

Samma dag, dagen efter beslutet om riksrätt, inträffade explosioner i tre kyrkor i Jakarta. Minst 64 personer skadades.

Explosionerna ägde rum under gudstjänster på söndagsmorgonen. Tillståndet betraktades som allvarligt för tio av de skadade. Det uppgav nyhetsbyrån AFP som citerade poliskällor.

Taket i den ena kyrkan rasade in och alla fönster krossades vid explosionen, berättade vittnen.

Polisens talesman Anton Bahrul Alam trodde att dåden utförts för att skapa kaos i Jakarta under det pågående riksrättsförfarandet mot Wahid.

TT-Reuters