Antalet anmälda DO-fall har ökat

NYHETER

Anmälningarna till diskrimineringsombudsmannen, DO, bara ökar.

Redan i år har 264 personer anmält att de blivit diskriminerade. Det är nästan lika många som under hela förra året.

Under år 2000 anmälde 307 personer att de blivit kränkta eller orättvist behandlade på grund av sin etniska bakgrund. I år har redan 264 anmälningar kommit in.

Vad ökningen beror på är oklart.

– Så länge det finns arbetsgivare som inte är medvetna om sina skyldigheter finns risken att diskrimineringen ökar. Men ökningen kan också bero på att arbetsmarknaden gör att fler personer med invandrarbakgrund börjat arbeta, säger Ingrid Falk, pressek-reterare hos DO.

– Men det kan också bero på att allt fler personer får reda på att DO finns.

Orättvisor på arbetsmarknad

De flesta anmälningarna gäller orättvisor på arbetsmarknaden. För två år sedan kom en lag som säger att DO får driva sådana anmälningar i en rättslig process. Sedan dess har DO drivit fem ärenden till arbetsdomstolen.

– Just nu behandlar arbetsdomstolen två ärenden. Många av anmälningarna till oss slutar också med förlikning. Andra måste vi lägga ner eftersom det kanske inte är diskriminering, säger Ingrid Falk.

Charlotte Lindahl