Dagisfröken försökte döda sex småbarn

Hon misstänks lida av Münchhausen-syndrom

NYHETER

Sex småbarn var nära att strypas till döds - av sin dagisfröken.

Nu är den 26-åriga förskolläraren i Haarlem i Holland anhållen som misstänkt för mordförsök.

Kvinnan ska ha försökt att kväva barn på två olika daghem. I samtliga sex fall har hon varit ensam med barnen.

Ett barn överlevde två strypförsök.

Kvinnan ska genomgå en psykiatrisk undersökning. Mönstret i hennes agerande misstänks överensstämma med Münchhausen syndrom-by-proxy, skriver tidningen De Telegraaf.

- Det är en form av barnmisshandel. Kvinnan hittar på sjukdomssymtom hos barnen, säger Björn Lundin, barn- och ungdomspsykiatriker som föreläser om sjukdomen.

Hittar på att barnen är sjuka

Misshandeln kan ske passivt vilket innebär att kvinnan själv inte utsätter barnet för något våld, däremot hittar hon på att barnet mår dåligt. Detta leder till lidande då barnet tvingas genomgå undersökningar och blir inlagd på sjukhus.

Den andra formen är aktiv: kvinnan påverkar barnen så att de verkligen blir sjuka. Hon kväver, förgiftar och misshandlar.

- I 95 procent av de kända fallen är det kvinnor som utför den här typen av misshandel. Och i nästan alla fall handlar det om barnets mor. Men det finns även fall där barnsköterskor och dagispersonal skadat barnen, säger Björn Lundin.

Tillståndet har bara varit känt i ett tjugotal år. Ännu finns det många oklarheter, och det är svårt att behandla kvinnorna eftersom de sällan erkänner vad de gör - även om de blir tagna på bar gärning.

Men förövarna lider inte av någon särskild psykisk sjukdom utan kan ha olika diagnoser.

- Några gemensamma nämnare i gruppen är dock svåra uppväxtförhållanden och i många fall har sjukdom och sjukdomstillstånd varit enda sättet att få uppmärksamhet.

Björn Lundin berättar att det ofta tar tid innan sjukvården upptäcker fall av Münchhausen syndrom-by-proxy.

Syftet är att få uppmärksamhet

Men en tydlig indikation är när barnen mot alla odds inte blir friska.

Målet är oftast att mörda barnen.

Syftet med handlingen är att vara förälder till ett sjukt barn och uppmärksammas.

Maria Gners