Var tredje man risktagare i trafiken

NYHETER

En av tre svenska män gillar att ta risker.

Och mer än hälften av kvinnorna är ansvarstagare.

Nej, det handlar inte om sexvanor eller hushållsysslor - utan om våra beteenden i trafiken.

Med hjälp av enkäter och djupintervjuer har kommunikationsforskaren Inger Linderholm kommit fram till att det är möjligt att dela in de svenska bilisterna i fyra grupper, skriver Svenska Dagbladet.

Det som skiljer grupperna mest år är dels inställningen till höga hastigheter, dels synen på vad som är farligast i trafiken - svåra körförhållanden eller att andra bilister kan begå misstag.

Med hjälp av kunskapen om att människor agerar på skilda sätt i trafiken, kan utbildningar och trafiksäkerhetskampanjer anpassas efter de olika målgrupperna, säger Inger Linderholm till SvD.

Här kan du själv ta reda på vilken av grupperna du tillhör.

Risktagaren (14 procent av kvinnorna, 33 procent av männen)

Får en kick av höga hastigheter

Rastlös

Retar lätt upp sig på andra bilister

Tar ingen hänsyn till sin egen eller andra trafikanters begränsningar

Ser körförhållanden som den största trafikfaran

Vissa risktagare har en liberal inställning till rattonykterhet

Spänningssökaren (7 procent av kvinnorna, 10 procent av männen)

Tycker också att det är okej att köra fort

Ser bilkörning som en utmaning

Uppfattar andra trafikanter som den största trafikfaran

Är ofta utåtriktad

De verkligt bilintresserade förarna finns i den här gruppen

Ansvarstagaren (53 procent av kvinnorna, 28 procent av männen)

Är noga med att hålla hastighetsgränserna

Anpassar alltid sin körning efter trafiksituationen

Uppfattar andra trafikanter som den största trafikfaran

Lugn

Negativt inställd till rattonykterhet

Trygghetssökaren (26 procent av kvinnorna, 29 procent av männen)

Vill inte köra fort

Är ofta litet osäker bakom ratten

Inte speciellt intresserad av bilkörning

Ser dåliga väder- och vägförhållanden som den största trafikfaran

När trygghetssökaren måste köra bil, gör han eller hon det i en stor och krocksäker bil.

(Källa: SvD/Inger Linderholms studie)

Maria Saving