Hård JO-kritik mot polisens utredningstider

NYHETER

Brott som hinner preskriberas innan de leder till åtal.

Polisanmälningar som blir liggande i fem år innan utredning påbörjas.

Hundratals fall som blir liggande i över ett år innan utredningen påbörjas.

Justitieombudsmannen riktar nu hård kritik mot de långa handläggningstiderna inom polisen.

De senaste åren har justitieombudsmannen, JO, fått in mängder av anmälningar om polisens långa handläggningstider. Därför har JO granskat handläggningstiderna på närpoliser och länskriminaler i Halmstad, Kalmar, Östersund, Luleå, Boden och Stockholm, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

Och granskningen renderar nu i svidande kritik mot hur arbetet bedrivs. Hundratals ärenden har blivit liggande utan åtgärd i över ett år. Det handlar om anmälningar av allvarliga våldsbrott, sexbrott, egendomsbrott, miljöbrott och narkotikabrott.

- Det är oacceptabelt, säger JO Claes Eklundh till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Preskriberas innan åtal

JO har hittat fall där det tagit två, tre år innan de första förhören har hållits. I vissa fall har polisanmälda brott blivit liggande i fem år innan polisen ens påbörjat en utredning, och ibland har polisutredningarna tagit så lång tid att de anmälda brotten hunnit preskriberas innan de lett till åtal.

- Det är nödvändigt att höja kompetensen på utrednings personal och polisiär förundersökningsledare. Det är relativt oerfarna poliser som sätts i den här verksamheten, säger Claes Eklundh.

Andra åtgärder som kan bli nödvändiga enligt JO kan vara en förstärkning av bemanningen, effektivare organisation och effektivare arbetsmetoder.

Fredrik Rundkvist