Bilbälte kunde räddat varannan omkommen i trafiken

NYHETER

Fyra av tio som omkommer vid trafikolyckor har inte använt bilbälte.

Det visar en ny rapport från Vägverket.

- Hälften av de omkomna utan bilbälte hade sannolikt överlevt om de använt bilbälte, säger Björn Jonsson, trafiksäkerhetsansvarig på Vägverket Region Sydöst.

Vägverket har genomfört studier av samtliga dödsolyckor i Sveriges åtta sydligaste landskap. En preliminär rapport innehåller 826 analyserade olyckor som krävt totalt 912 människors liv under perioden januari 1997 till 30 juni 2000.

Antalet omkomna personer i bilar var under perioden 586. Av dem var det 209 - 36 procent - som inte använde bilbälte.

I ytterligare 42 fall har man inte kunnat säkerställa om bilbälte har använts eller inte.

- Tyvärr konstaterar vi att bilbältesanvändningen minskar. Alltför många trotsar lagen och utsätter sig själva och andra för stor fara, säger Björn Jonsson.

Vägverkets rapport visar att i olyckor där fordonen voltat var 47 av 67 offer utan bilbälte. Nästan samtliga av dem hade överlevt med bilbälte, enligt Vägverket.

Vid många dödsolyckor har offren slungats ut ur bilen vid krocken. Ofta har dock kupéutrymmet varit intakt och om personerna hade suttit fast med bälte hade många av dem klarat sig undan med lindriga skador.

Vid många av de dödsolyckor som Vägverket analyserat var offren påverkade av alkohol. Enligt Vägverket finns ett tydligt samband mellan alkoholpåverkan och att människor glömmer att sätta på sig bilbältet.

Andreas Alfredsson