Kan klimatavtalet stoppa katastrofen?

NYHETER

Aftonbladet reder ut vad klimatavtalet betyder i praktiken.

Foto: AP
EU:s miljökommissionär Margot Wallström och Japans miljöminister Yoriko Kawaguchi såg glada ut efter förhandlingarna i Bonn i går.

Vad innebär överenskommelsen i Bonn?

Att klimatavtalet som skrevs i Kyoto 1987 räddas, om än något urvattnat. Och att vi har en samling regler för hur det ska genomföras.

Hur ska det genomföras?

I-länderna (utom USA) förbinder sig att till år 2010 minska sina utsläpp av växthusgaser med 5,2 procent jämfört med 1990 års nivåer.

I-länderna ska varje år betala 5,6 miljarder kronor till u-länderna. Det ska hjälpa dem att utveckla en ren, energisnål industri.

En "domstol" ska kontrollera att länderna följer avtalet.

Hur ska minskningen av utsläpp gå till?

Enligt miljöminister Kjell Larsson genom att utveckla sol- och vindkraft, gå över från diesel och bensin till alternativa bränslen, bygga ut järnvägar och minska användning av olja i uppvärmningen av hus.

Ett land kan också få bonuspoäng för att odla skog som tar upp koldioxid, så kallade sänkor. Då behöver de inte minska utsläppen lika mycket.

På grund av att sänkorna fick en stor betydelse kommer utsläppen reellt bara att minskas med ungefär 1,8 procent i stället för det avtalade 5,2 procent.

Vad innebär avtalet för miljön?

Relativt lite. På grund av att Bonn-avtalet är fyllt av kompromisser, och på grund av att USA hoppat av, gör det inte mycket för att minska växthuseffekten. Men avtalet är en grund att bygga vidare på. Nästa avtal, om cirka tio år, väntas bli strängare.

Vad betyder avtalet för Sverige?

Att vi paradoxalt nog kan öka våra utsläpp med fyra procent på grund av hur EU fördelar sitt åtagande. Om Sveriges sänkor räknas in kan vi öka utsläppen med hela åtta procent. Regeringen har dock beslutat att minska utsläppen med två procent.

Therese Uddenfeldt