12 000 jobb bort på ABB

NYHETER

Industrikoncernen ABB redovisar en kraftig minskning av vinsten för första halvåret i år. Vinsten före skatt sjönk med 21 procent till 626 miljoner dollar, eller 6,7 miljarder kronor. Motsvarande period i fjol var vinsten 791 miljoner dollar.

Intäkterna var oförändrade jämfört med första halvåret i fjol och uppgick till 11 099 miljoner dollar.

Orderingången minskade med 7 procent till 12 648 miljoner dollar.

12 000 jobb bort

För att möta nedgången konjunkturen kommer ABB att behöva säga upp 12 000 anställda inom de kommande 18 månaderna. Ungefär en tredjedel av minskningen väntas ske genom naturlig avgång. Besparingsprogrammet kommer att kosta företaget 500 miljoner dollar de närmaste 18 månaderna och kostnadsminskningen när planen är genomförd beräknas till samma nivå.

Enligt vd Jörgen Centerman beror det försämrade resultatet på nedgången i den amerikanska ekonomin, som sprider sig till Europa och Asien.

Skriver ned prognosen

ABB skriver också ned sin prognos för hela årets resultat.

För hela 2001 räknar ABB med att intäkterna ökar jämfört med i fjol. Däremot väntas resultatet från kvarvarande verksamhet bli lägre på grund av en hög andel engångsvinster under 2000. Målet att intäkterna ska öka med i genomsnitt 6 procent varje år fram till och med 2005 kvarstår. Däremot ändras målsättningen för vinstmargninalen till att nå 9-10 procent 2005.

TT