Plastfyllningar kan ge dig blåsor i munnen

NYHETER

Plastfyllningarna skulle rädda oss från det farliga amalgamet. Men nu rapporteras att även plasten orsakar svåra biverkningar som allergireaktioner, sår och blåsor i munnen.

Foto: Jessica Gow

På 80-talet var det en stor debatt om amalgamets vara eller icke vara. Många menade att fyllningen gav upphov till allergier, förstärkte sjukdomar som reumatism och MS – och gav sämre immunförsvar. Tusentals svenskar bytte ut sitt amalgam mot plast – som skulle vara ofarligt. Ur askan i elden, kan man tycka i efterhand.

Kan ge allergi

– Ingen vet hur mycket sjukdomar plastfyllningarna orsakar, säger Cecilia Young, forskare vid Karolinska institutets odontologiska institution.

Allergireaktioner, astma, sår och blåsor är redan rapporterade biverkningar. Hur kemikalierna i plasten påverkar kroppen på lång sikt vet ingen.

I dag krävs enbart en CE-märkning för att ett dentalt material ska få säljas. Ett 50-tal olika kontrollställen och laboratorier har blivit godkända att ge den europeiska kvalitetsmärkningen. Patientorganisationen Tandvårdsskadeförbundet tycker att det nuvarande systemet är värdelöst.

– Det finns CE-märkning på kopparamalgam som kan innehålla upp till 66 procent kvicksilver och 33 procent koppar. Det var utdömt redan på 20-talet, säger docent Mats Hanson, vice ordförande i Tandvårdsskadeförbundet.

Mats Hanson är även kritisk över att testresultaten hålls hemliga mellan fabrikant och laboratorium. Han säger också att företagen inte heller har några problem med att få ett nytt material godkänt.

– Det är bara att vandra runt till olika laboratorier tills man träffar på ett som ger en godkänt, säger han.

På intresseorganisationen Svensk Dentalhandel tycker man att dagens kontroll av material fungerar.

Bättre än amalgam

– Det är ett relativt begrepp om material är farliga eller inte. De kan innehålla ämnen som ett fåtal reagerar på, medan det fungerar bra för de andra 99,5 procenten. Det gäller att väga nytta mot risker, precis som med läkemedel, säger Lars Tyrefors.

På Tandvårdsskadeförbundet tycker man att det finns många problem med de plastmaterial som används, men att de ändå är bättre än amalgam.

Laga tanden med keramik

Robert Andersson