Poeter med självmord i tankarna avslöjade

NYHETER

Dikten kan avslöja dig.

Poeter som använder ordet "jag" ofta är mer självmordsbenägna än andra.

Se bara på Majakovskij och Sylvia Plath.

Ryske poeten Majakovskij tog sitt liv.

Med hjälp av ett dataprogram har forskare analyserat 156 dikter, skrivna av nio poeter som begått självmord. Dessa har sedan jämförts med 135 dikter av poeter som inte gjort det.

Upptäckten är fascinerande, om än inte helt oväntad. Det står tydligt att de suicidala poeterna drogs till ord som avslöjade deras främlingskap inför andra människor, och deras självupptagenhet.

- Den viktigaste upptäckten är att vi kan urskilja kännetecken för människ-ors mentala hälsa i deras språk, säger James Pennebaker, professor vid universitetet i Texas, till Reuters.

- De ord vi använder, speciellt de som anses obetydliga, säger mycket om vilka vi är, vad vi tänker och hur vi bemöter omvärlden.

Granskade verk av poeter

Forskarna granskade verk av bland andra Vladimir Majakovskij, Sylvia Plath, Hart Crane och Anne Sexton. Poeter med ett gemensamt - de tog alla sina egna liv.

De jämfördes med poeter som matchade deras nationalitet, ålder, utbildning och kön, till exempel Lawrence Ferlenghetti, Osip Mandelstam och Boris Pasternak.

Poeterna som begått självmord använde fler uttryck i första person singular, som "jag" och "min".

- Frågor om identitet, isolation och kontakt med medmänniskor avslöjas i användandet av pronomen, säger James Pennebaker.

- Ett av de mest avslöjande orden är "jag". Människor som är självmordsbenägna eller deprimerade använder det i stor utsträckning, och de slutar nästan upp med att använda ord som refererar till andra.

Suicidala poeter minskar generellt också användandet av ord som "tala", "dela" och "lyssna". Ord som uttrycker kommunikation.

Stefan Sjödin