Bodström: Förnya partnerskapslagen

Justitieministern tycker att homosexuella par ska kunna vigas i kyrkan

NYHETER

Justitieminister Thomas Bodström vill att alla trossamfund ska få möjlighet att förrätta homosexuella partnerskap.

- Uttalandet är en tydlig signal till kyrkorna, säger Sören Andersson, ordförande för RFSL, till aftonbladet.se.

Partnerskapslagen antogs 1994 och sedan dess har 1 783 homosexuella par ingått registrerade partnerskap, enligt den senaste statistiken från 1999.

- Som det nu är får trossamfunden inte förrätta registrerade partnerskap, och jag tycker att det är fel att staten ska hindra det. Det måste vara upp till vart och ett samfund att avgöra, men man ska samtidigt inte tvinga på något samfund att göra detta, säger Bodström till Sveriges Radios Ekoredaktion.

RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, tycker att justitieministerns uttalande är positivt.

- Det ger möjligheter. Vissa samfund, bland annat Svenska Missionsförbundet, har en väldigt liberal hållning gentemot homo- och bisexuella, säger Sören Andersson, ordförande för RFSL, till aftonbladet.se.

Andra trossamfund har dock en negativ inställning och lär inte utnyttja möjligheten att förrätta partnerskap, tror han.

I dag är lagen formulerad så att enbart lagfarna domare vid tingsrätter och de av länsstyrelsen utsedda får förrätta partnerskap.

- När lagen antogs var det ett ganska hårt motstånd och då får man väl gå steg för steg. Nu har det gått några år och jag tror tiden är mogen för att gå ett steg till, säger Bodström till Ekot.

Bodströms uttalande kan ses som en vink till kyrkorna, anser Sören Andersson:

- Det är en tydlig signal angående homo- och bisexualitet, att en särbehandling inte är önskvärd. Den signalen är oerhört viktig, säger han.  

Svenska kyrkan har själv bestämt att partnerskap inte får ingås inne i själva kyrkan. Där kan bara förbön hållas, enligt vad Biskopsmötet slagit fast. Resten av ceremonin hålls därför på kyrktrappan.

Frågan om hur homosexuella bröllop ska hanteras i framtiden inom Svenska kyrkan utreds just nu av kyrkans teologiska kommitté. I höst ska kommittén lägga fram sina ståndpunkter kring homosexuellas ställning i kyrkan, och en stor debatt väntas.

Maria Saving, TT