Minskad vinst för Astrazeneca

Nexium sålde sämre än väntat

NYHETER

Läkemedelsjätten Astra Zenecas efterföljare till magsårsmedicinen Losec, Nexium, sålde sämre än förväntat under andra kvartalet.

Men det nya preparatet har redan nått en marknadsandel på över 10 procent i USA och på flera andra marknader.

Astra Zeneca har också bestämt sig för att marknadsföra den kommande storsäljaren, kolesterolhämmaren Crestor i egen regi. Aktien steg 2 procent till 505 kronor efter rapporten.

Svensk-engelska läkemedelskoncernen Astra Zenecas vinst före skatt under andra kvartalet blev 1 miljard dollar, knappt 11 miljarder kronor. Det är en minskning med 2 procent jämfört med samma period förra året, om man räknar bort effekten av den starka dollarn, som dragit ner resultatet. Annars är minskningen ännu större.

Ledningen hade tidigare flaggat för en sjunkande vinst jämfört med det rekordstarka andra kvartalet förra året.

Totalt har dollarn sänkt vinsten med 4 procent under första halvåret.

Analytikerna hade väntat sig en vinst på just en miljard dollar.

Försäljningen steg 8 procent till 4,1 miljarder dollar, 44 miljarder kronor.

Fallande Nexiumförsäljning i USA

Intresset kring Astra Zeneca fokuseras just nu mycket kring Losecs efterföljare Nexium. Läkemedlet har nu sålts i 17 veckor på den viktiga USA-marknaden och har tagit en marknadsandel på 10,7 procent, vilket gör den till trea på marknaden. Även på flera andra marknader har Nexium nått över 10 procent.

Under andra kvartalet sålde Nexium för 46 miljoner dollar, varav 17 miljoner i USA. Det är klart lägre än väntat, analytikerna hade i genomsnitt räknat med en försäljning på 84 miljoner dollar.

Under första kvartalet sålde Nexium för 63 miljoner dollar bara i USA, i samband med en massiv lanseringskampanj.

Utanför USA ökade dock försäljningen med över 60 procent jämfört med första kvartalet till 29 miljoner dollar.

Samtidigt hölls försäljningen för Losec uppe. Totalt såldes magsårspillret för knappt 1,4 miljarder dollar, en ökning på 3 procent.

Tar marknadsandelar

I USA var försäljningen oförändrad men tillsammans med Nexium ökade Astra Zeneca sin andel av marknaden för magsårsmediciner, så kallade protonpumpshämmare, med 3 procent.

Även för astmamedicinen Symbicort, som landerades nyligen, har starten blivit bra enligt Astra Zeneca.

Lanseringen av Nexium har kostat på, men marknadsföringskostnaderna steg med bara 6 procent andra kvartalet vilket var mindre än vad många analytiker räknat med.

Försäljningen inom området mage-tarm steg totalt med 7 procent andra kvartalet. Störst var ökningen inom området centrala nervsystemet, där omsättningen steg med 32 procent, bland annat tack vare stark försäljning för läkemedlet Seroquel i USA.

En av Astra Zenecas kommande storsäljare räknar man med att kolesterolsänkaren Crestor ska bli. I juni lämnades registreringsansökningar in till myndigheterna i USA och Europa. Bolaget har beslutat att preparatet ska marknadsföras i egen regi för att tillvarata potentialen. Enligt Astra Zeneca skulle ett samarbete med ett annat företag ha minskat kostnaderna på kort sikt, men att driva försäljningen på egen hand bedöms vara bättre på lång sikt.

Andreas Cervenka/Ekonomi24