Dement kvinna hade maskar i bensåren

Skrek i dagar - sjuksköterska ingrep inte

NYHETER

Den 70-åriga kvinnan skrek av smärta i tio dagar.

På hennes fötter hade fula sår börjat ruttna och angripits av maskar.

– Man blir chockad över att något sådant kan hända, säger Eva Örtegren, ordförande i vård-, äldre och omsorgsnämnden till aftonbladet.se.

Ännu ett fall av vanvård av gamla har upptäckts - den här gången på ett kommunalt äldreboende i Skåne.

Den ansvariga sjuksköterskan på hemmet har nu anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Hon har också fått en varning för allvarlig försummelse.

I anmälan vittnar personalen om hur kvinnans skrik och smärtor blev allt värre, skriver Nordvästra Skånes Tidningar.

I början av maj fick personalen det första tecknet på att allt inte stod rätt till. Den 70-åriga dementa kvinnan hade i flera dagar suttit i sin rullstol utan skor. Hon hade fått trycksår och blåsor på båda hälarna.

Den ansvariga sjuksköterskan tittade på fötterna, och personalen gjorde regelbundna omläggningar.

Men såren blev bara värre. Kvinnan blev allt oftare sängliggande och fick allt mer ont.

När såren blev för stora och infekterade för att personalen skulle kunna ta hand om dem på rätt sätt, informerades sjuksköterskan på nytt. Dock utan att något hände.

Sjuksköterskan ignorerade personalen

Kvinnan fick feber. Hon slutade äta och drack ytterst litet. Sjuksköterskan informerades på nytt, men vidtog ingen annan åtgärd än att ordinera Alvedon mot febern.

I slutet av juni satte förruttnelsen in. Köttet på vänster lilltå lossnade från benet, och en vidrig stank spred sig över hela avdelningen.

Enligt anmälan till Socialstyrelsen meddelade nu personalen sjuksköterskan att situationen var ohållbar. Någon vidare åtgärd sattes dock inte in.

Natten till den sjätte juli upptäckte nattpersonalen larver och puppor i kvinnans säng. När de lyfte hennes ben för att titta närmare efter såg de hur klasar av maskar hängde från vänstra hälen.

En särskilt nattsjuksköterska tillkallades, och kvinnan fördes akut till sjukhus.

– Det är fruktansvärt. Något som egentligen inte får inträffa, säger Eva Örtegren, ordförande i vård-, äldre och omsorgsnämnden i kommunen till Nordvästra Skånes Tidningar.

Den anmälda sjuksköterskan försvarar sig med att hon varit medveten om kvinnans tillstånd, men att hon ansåg att kompresser skulle räcka för att rensa såren.

Sjuksköterskan ska också ha tagit kontakt med läkare, och tillsammans med denne kommit fram till att kvinnan skulle skickas in akut om inte såren blev bättre.

Maria Saving