Bönder och målare riskerar bli sterila

Bekämpnings- och lösningsmedel orsaken enligt ny studie

NYHETER

Jordbrukare som använder bekämpningsmedel och målare som använder lösningsmedel riskerar att drabbas av sterilitet.

En studie av män i ett jordbruksområde i Argentina, som presenterades i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction på fredagen, visar att de fick ett minskat antal spermier och minskad fruktsamhet som ett resultat av exponering för insekts-, ogräs- och svampbekämpningsmedel.

- Vi använder åtminstone till en del samma ämnen här, säger Outi Hovatta, professor i assisterad befruktning vid Karolinska institutet i Solna.

Inte undersökt i Sverige

Inga liknande undersökningar är gjorda i Sverige, men sannolikheten är stor att även svenska jordbrukare är drabbade, säger hon.

För några år sedan konstaterades att arbetare på en fabrik i USA som tillverkade pesticiden dibromoklorpropan nästan inte hade någon spermieproduktion alls. Medlet, som visade sig vara mycket farligt för testiklarnas funktion, förbjöds då i EU.

De allra farligaste bekämpningsmedlen används inte i Sverige, men även modernare medel kan leda till sterilitet. Det har inte minst danska studier visat.

- Det vore bra att göra en svensk studie i samarbete med arbetsläkare, säger Outi Hovatta.

Organiska lösningsmedel

En annan yrkesgrupp där männen löper risk att drabbas av sterilitet är målare, enligt professor Hovatta. Nästan alla organiska lösningsmedel som används påverkar spermieproduktionen negativt. Inte ens vattenbaserad färg är helt ofarlig.

- Om någon har låg spermieproduktion av något annat skäl och sedan utsätts för lösningsmedel kan det leda till att personen blir helt steril, säger Outi Hovatta.

Men arbetsmiljöhandläggare Ulf Skolling på Målaremästarnas riksförening anser inte att målarna löper någon risk.

- Organiska lösningsmedel används inte inomhus längre. Förmodligen är sekreterare som jobbar med Tippex mer utsatta än målarna, säger han.

- Vi vill inte att målarna ska ställa upp som några försökskaniner för färgindustrin så som skedde på 50- och 60-talen och vi är väldigt vaksamma. Så fort färgfabrikanterna får veta att något är farligt ändrar de på recepturen. Sverige ligger långt fram vad gäller färg, miljö och arbetsmiljö, tillägger han.

”Slutsatserna osäkra”

Inte heller på Lantbrukarnas riksförbund är problemet särskilt uppmärksammat.

- Resultaten från Danmark för några år sedan väckte livlig debatt, men slutsatserna var väldigt osäkra. Det kunde tydligen lika gärna bero på för tajta jeans, säger förbundets presschef Lars Höök.

- Dessutom använder vi generellt sett lite bekämpningsmedel i Sverige jämfört med andra länder.

Förbundet har utbildning i vad som kallas säkert växtskydd, men det gäller framför allt hur miljöpåverkan ska minimeras och inte den personliga säkerheten.

Michaela Agoston/TT