Miljontals kineser spelar hasard på börsen

Börsmäklare: Investerarna riskerar förlora allt

NYHETER

HONGKONG

Trots att hasardspel är förbjudet i Kina kan miljontals kineser syssla med det utan att bryta mot lagen, säger börsmäklaren George Liu på en stor mäklarfirma i Hongkong.

Liu hänvisar inte till några skumma spelhålor utan till Kinas börser. Som många andra Kinaexperter anser han att börserna inte alls fungerar som de ska.

Regelverket är så bristfälligt att börserna i praktiken kan jämföras med kasinon.

- Investerarna placerar sina pengar i blindo och riskerar att förlora allt, säger Liu.

Om oräkneliga investerare ruineras i ett börsras kan följderna kan bli svåra och upplopp bryta ut i hela landet. Och ett kraftigt kursfall anses oundvikligt i längden.

De flesta investerarna är enskilda medborgare. Städernas snabbt växande medelklass har begränsade möjligheter att placera sina sparpengar, och börserna har ett tag givit bästa avkastningen.

Indexen på Kinas två börser gick i fjol upp med drygt 50 procent när folk flockades för att köpa aktier. I år har kurserna sjunkit något men anses ändå allmänt ligga alltför högt.

Lögner och svindel

Få investerare tros ana hur stora risker de tar när de köper aktier. Massmedierna tillåts sällan publicera negativa rapporter om börsbolag. Många ekonomitidskrifter försöker i stället sporra folk att satsa på börserna.

Vanligt är att journalister mutas för att skriva positivt om förlustbolag. Siffror och prognoser från bolagen själva är ofta direkt missvisande. Somliga bolag har till och med förfalskat sina räkenskaper för att bli börsnoterade. De flesta får fortsätta som om inget hade hänt.

Nästan alla Kinas 1 200 börsnoterade bolag är statsägda. Många antas vara misskötta, och få har anammat en öppen företagskultur med bokföring och prognoser som går att lita på. Läget förvärras av att företagsledare ofta gör förbjudna insideraffärer.

- Bristen på pålitlig information gör att rykten avgör vilka aktier som anses vara attraktiva. På så sätt kan hopplösa förlustbolag klara sig bra på börsen, konstaterar Liu.

Tveeggat svärd

Missbruket har satt regeringen i en svår sits. Den vill inte skrämma bort investerarna men kan heller inte blunda för olagligheter som kan beröva miljoner investerare deras pengar.

För många statsbolag är börserna livsviktiga - de ger möjlighet att samla in välbehövligt kapital. Då ett av regeringens främsta mål är att få statliga förlustbolag att gå med vinst vill den inte skada börsernas rykte.

Det var just för att stärka statsbolagen som börserna, avsedda bara för inhemska bolag, grundades för tio år sedan. De ligger i storstaden Shanghai och i den ekonomiska specialzonen Shenzhen nära Hongkong.

Men regeringen har börjat tröttna. Några bolag sparkades i våras för första gången ut från börserna sedan de hade gått med förlust alltför länge. Också i övrigt skärps nu övervakningen, och stramare börsregler är på gång.

Börsernas totala inriktning på statsbolag har hittills hämmat den privata sektorns tillväxt, och privatföretagarna har krävt tillträde till börserna eftersom deras möjligheter att samla kapital på andra sätt är obefintliga.

Några privata företag har nu fått bli noterade, och företagarna hoppas att börserna ska öppnas alltmer för privatbolag och samtidigt ge investerarna fler placeringsalternativ.

Men reformer tar tid, och det finns en risk att börsbubblan brister - med potentiellt ödesdigra följder för Kina.

Björn Ådahl/TT