Polis och militär ska samarbeta

Försvarspolitiker vill skrota lagarna efter Ådalen

NYHETER

Försvarsberedningen kommer att föreslå att det blir tillåtet för polis och militär att samarbeta, exempelvis vid oroligheter som vid EU-toppmötet i Göteborg.

Det kontroversiella förslaget innebär att de lagar som stiftades efter dödsskotten i Ådalen 1931 skrotas.

Beredningens ordförande socialdemokraten Håkan Juholt säger till TT:

- Jag menar inte att militären ska sätta in stridsvagnar mot demonstranter. Men om, jag betonar om, det är så att polisens radiokommunikation i Göteborg slogs ut kan det inte vara riksdagens mening att det ska vara förbjudet att utnyttja militära sambandssystem, säger Juholt.

Absurda konsekvenser

I Ådalen blev 1931 fem demonstranter ihjälskjutna av utkommenderad militär. Därefter blev det förbjudet att använda militär för polisiära uppgifter.

Juholt tycker det är orimligt att militär och polis inte kan samverka och nämner absurda exempel: Ett JAS 39 Gripenplan som upptäckte ett stort oljeutsläpp kunde inte slå larm till polisen. En militär spaningshelikopter som stod startklar fick inte söka efter förövarna av morden i Malexander.

Det är viktigt att slå fast exakt hur ett samarbete mellan militär och polis skulle gå till, om det rör sig om samband, transporter, spaning, säger Juholt.

Skattebetalarnas vilja

Han vill uppnå rationalitet och kostnadseffektivitet och bli av med bland annat de vattentäta skotten mellan militär och polis.

- Det kan handla om kommunikationssystem som fungerar vid kriser. Det kan inte vara skattebetalarnas uppfattning att det ska vara förbjudet för polisen att använda ett annat system om deras eget slås ut.

- Det är inte meningen att skicka in militär, försäkrar Juholt. Men man kan samordna resurserna.

Utsuddade gränser

- Min förhoppning är att beredningens rapport den 31 augusti kommer att innehålla förslag till en övergång från det gamla totalförsvarskonceptet till ett modernt krishanteringssystem. De gamla gränserna mellan krig och fred samt militärt och civilt har suddats ut.

Juholt anser sig ha stöd för förslaget att låta polis och militär samarbeta från en bred majoritet i beredningen.

Det krävs ett helt nytt sätt att se på krishantering och Juholt vill införa Samhällets säkerhet och beredskap som ett nytt begrepp. Vid kriser krävs nära samverkan mellan civila och militära myndigheter som i dag inte finns eller till och med är förbjudet.

Väger tungt

Den parlamentariska försvarsberedningens rapporter väger tungt i försvarspolitiken. Det var exempelvis försvarsberedningens analys som ledde fram till den dramatiska förändringar försvaret nu genomgår.

Beredningen kommer i sin rapport också beskriva behovet av ett nytt "partnerskap" mellan stat och näringsliv för ökad säkerhet.

Rapporten kommer också att lägga fram förslag om förändrad myndighetsstruktur och en ny syn på hur samhället ska hantera olika hot.

Dessa tankesätt utmanar befintliga strukturer i samhället och Juholt förväntar sig därför motstånd och kritik.

Forskare varnar för halvmilitär polis

Det finns långsiktiga risker med att låta militär och polis samarbeta i större utsträckning, anser Thomas Bull, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet.

fakta/försvarsberedningen

Thomas Höjeberg/TT