Hälsomat inte alltid hälsosam

NYHETER

Mat som sägs ha speciella hälsoeffekter är ofta meningslös.

Nu ska Livsmedelsverket se över marknadsföringen.

Foto: MIKAEL GUSTAVSEN
Fördelarna med functional food ses över.

En grupp svenska forskare har analyserat den befintliga forskningen om de livsmedel, med tillsatta bakterier, som i marknadsföringen uppges vara bra för hälsan.

Genomgången visar att maten många gånger inte alls är bra, skriver Svenska Dagbladet.

Påtagliga brister

Den största livsmedelsgruppen, inom det som kallas mervärdesmat eller functional food, är den som ska påverka tarmfloran. Dessa produkter har länge ansetts vara bra mot diarréer, orolig mage och förstoppning.

- Studierna varierar mycket i kvalitet. En del är bra och välgjorda, men alltför många har påtagliga brister. Därför saknas det i realiteten belägg för många av de hälsopåståenden som görs av tillverkarna, säger Åke Bruce vid Livsmedelsverket till SvD.

Ska se över reglerna

Endast effekterna mot diarré får visst belägg i analysen.

Livsmedelsbranschen hoppas att functional food är en framtidsmarknad.

Livsmedelsverket anser dock att marknadsföringen är alldeles för yvig och ska se över reglerna.

Jens Kärrman