Liv kan finnas på Jupiters måne

NYHETER
Rymdsonden Galileo på väg mot Jupiter

Det kan finnas liv på Callisto, en av Jupiters månar, skriver Dagens Nyheter. När rymdsonden Galileo tog en tur runt månen kunde den mäta upp ett magnet-fält runt månen.

En trolig förklaring till fenomenet är att en saltvattenocean kan finnas dold under månens steniga yta. Enligt geologen Javie Ruiz skulle månen kunna behålla rinnande vatten 15 mil under ytan.

Flytande vatten ökar chanserna för att det ska finnas liv.

Aftonbladet