Kinesiska kräftor kan innehålla kolerabakerier

NYHETER

Åtta av tio kräftor som säljs i handeln kommer från Kina.

Men trots att skaldjurslaster från Asien regelbundet innehåller kolerabakterier gör Livsmedelsverket endast stickprovskontroller.

- Det var vanligt med kolerabakterier i dessa sändningar, säger Lars Plym Forshell på Livsmedelsverket till Dagens Nyheter.

Kolerabakterien dör vid kokning - men den återfanns även i partier med redan kokta kräftor vilket tyder på mycket dålig hygien.

Kolera är en av tolv vibriobakterier. Också flera av dess släktingar orsakar svåra sjukdomar.

Jens Kärrman