De flesta anmälningarna leder inte till dom

NYHETER

De anmälda våldtäkterna har ökat med 40 procent de senaste tio åren. Men de fällande domarna blir inte fler.

Orsak: brist på bevis.

Förra året anmälde 2 024 kvinnor till polisen att de blivit våldtagna enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.

121 män dömdes.

Nära varannan anmälan hamnade i papperskorgen redan hos polisen.

Och tre av fyra ärenden som polisen lämnade vidare för åtal – fall där det fanns en misstänkt – hamnade i åklagarens papperskorg. Grovt sett hamnar bara en av fyra misstänkta våldtäktsmän inför domstol. Den andelen har varit ganska konstant mellan 1997 och 2000, enligt Astrid Eklund, chefsåklagare vid riksåklagaren, RÅ.

Ändå är mörkertalet stort enligt de flesta forskare. Många kvinnor låter bli att anmäla.

– Bara 10–15 procent av de utsatta kvinnorna anmäler och det tror jag beror på att man inte litar på systemen, säger Gun Heimer, överläkare och chef på Rikskvinnocentrum.

Varför skrivs då så stor andel av anmälningarna av innan de når domstolen?

Lars Olof Klintman vid polisen i Uppsala säger att oftast krävs objektiv bevisning för att en gärningsman ska kunna fällas.

– Fallen där hon inte har några skador, där han säger att hon ville, då är det svårt.

– Om någon blivit överfallen på vägen hem och är blåslagen och har sår överallt, då är saken klar.

Chefsåklagare Astrid Eklund:

– Har en person begått brott och man kan bevisa det, ska det naturligtvis leda till lagföring. Men det bygger också på att bevisningen är sådan att man kan och får åtala.

Gun Heimer har under våren varit med och föreläst på domstolarna i Sverige.

– Det är viktigt att gynekologer får komma in i domstolarna som experter. 60 procent av kvinnor som blir våldtagna uppvisar exempelvis inga skador. Och det är viktigt för domarna, de måste förstå varför kvinnor inte gör motstånd.

Anders Johansson, Fatima Johansson, Christina Vallgren