”Kemisk kastrering kan hjälpa”

Läkare kritisk till vården av sexbrottslingar

NYHETER

I dag finns sexbrottslingar på nio anstalter.

I rapporten ”Sexualbrottsdömda män i anstalt” föreslås nu att fem av dem läggs ner.

– Vi ser att vården fungerar för dåligt, om jag ska vara ärlig, säger Ingrid Herlin på Kriminalvårdsstyrelsen.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
Niklas Långström.

Syftet är att koncentrera behandlingen till fyra orter för att kunna satsa mer på att utbilda behandlarna och förbättra vården.

Norrtäljeanstalten, Sveriges största med 30 platser för sexbrottslingar, är en av dessa.

700 våldtäktsmän har kartlagts

Niklas Långström, läkare och forskare vid Karolinska institutets sektion för rättspsykiatri har, med medarbetare, gjort en kartläggning av 1 400 brottsförövare, varav knappt hälften våldtäktsmän, som dömts till fängelse 1993–1997.

Han är kritisk:

Behandlingen varierar från anstalt till anstalt.

Behandlingen handlar ofta om annat än deras sexbrott.

Behandlingen avbryts ofta när de intagna byter anstalt.

De får inte vård optimalt avpassad för att få dem att sluta våldta.

Forskning visar att personer med sexuell drivkraft har större risk för återfall än personer som drivs av allmän aggressivitet. Om man koncentrerar insatserna på dem som behöver det mest får man ett bättre utfall, tror han.

Kemisk kastrering används sällan

Troligen kan testosteronhämmare, kemisk kastrering, ge ett bättre behandlingsresultat i vissa fall. I dag används det i yttersta undantagsfall.

Niklas Långström efterlyser en ökad professionalitet.

– Kriminalvården kan inte fortsätta att göra sånt som känns bra. Det måste vara bra. Risken finns annars att folk blir förbannade och säger: Lås in dem och släng bort nyckeln.

Anders Johansson, Fatima Johansson, Christina Vallgren