Mystisk sjukdom dödar hundratals fåglar

Giftalger eller okänt virus tros vara orsaken

NYHETER

En mystik massdöd bland måsar och andra sjöfåglar förbryllar experterna.

Tusentals döda fåglar har hittats i bland annat Blekinge och på Visingsö i Vättern.

Och nu har massdöden även spridit sig till måsarna i Lidköping vid Vänern.

- Vi har hittat leverskador som sannolikt är orsakade av virus på fåglar som vi obducerat, säger Henrik Uhlhorn, statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Under våren och försommaren har mer än 500 döda fåglar påträffats i Blekinge, och de senaste veckorna drygt 400 på Visingsö i Vättern.

Nu verkar den mystiska fågeldöden ha spridit sig vidare. På några få dagar har drygt 200 döda trutar och måsar hittats i den södra änden av Vänern.

Främst inne i de centrala delarna av Lidköping samt i hamnområdet, men även långt ute Vänerns skärgård.

Fåglarna har dött i förlamningsliknande symptom.

Skickats på analys

Fyra svårt medtagna och sjuka trutar fångades in och avlivades i Lidköping i förra veckan. De har nu frysts in och skickas i dag till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala för vidare analys.

Det kommer att ta några dagar innan fåglarna åter tinats upp och analyserats, säger Henrik Uhlhorn på SVA. Men det finns redan nu misstankar om att det handlar om ett oidentifierat virus som dödat måsarna.

Vid tidigare undersökningar har fåglarna visat sig ha leverskador, skador som troligtvis har orsakats av ett okänt virus.

- Men det är för tidigt att säga om det gäller generellt, eller om det bara gäller en del av dem. säger Henrik Uhlhorn.

De av massdöd hårt drabbande arterna mås och trut lever på ett sätt som gör att sjukdomar snabbt kan få stor spridning.

- De lever tätt ihop och har bristande hygien, de äter bland avfall och kadaver, säger Henrik Uhlhorn.

Svårt att indentifiera virus

Även om man på SVA misstänker att det kan röra sig om en okänd virussjukdom som härjar bland Lidköpingsmåsarna så kommer det att bli svårt att påvisa vilket virus det i så fall handlar om.

- Letar man efter ett bestämt virus och har en analysmetod för att få fram det så är det ganska lätt. Men är det ett okänt virus så är det mycket svårare att få fram nåt, eftersom man inte kan inte odla fram virus så där väldigt enkelt. Helst ska man veta vad man ska leta efter - men det gör vi inte, säger Henrik Uhlhorn.

Inga spår av giftalger

Det är oklart om orsakerna till fågeldöden är desamma på de olika orterna.

På Visingsö är läget mer förbryllande än i Lidköping. Där är det inte bara måsfåglar som hittats döda, utan även simfåglar och vadarfåglar. Därför trodde man först att det kunde röra sig om en massförgiftning orsakad av blommande giftalger, men i de fåglar som hittills obducerats och analyserats har man inte påträffat några spår av giftalger.

- Men de kan ju i och för sig ha fått i sig giftet i alla fall. Att man inte hittar några spår av alger i deras magsäckar är ingen garanti för att det inte handlar om giftalger, säger Henrik Uhlhorn.

Naturvårdsverket följer utvecklingen på de drabbade orterna, men har hittills inte satt igång någon utredning av den mystiska fågeldöden.

- I första hand är det en sak för de lokala myndigheterna, men vi följer det här med intresse. Om det finns ett samband så kan det bli aktuellt med någon sorts åtgärd från vår sida, säger Johan Axell, informationschef på Naturvårdsverket.

Fredrik Rundkvist