Egyptisk författarinna slipper skilja sig

Nawal al-Saadawi friad i domstol

NYHETER

KAIRO

En domstol i Kairo stoppade på måndagen försöken att tvinga författaren, psykiatern och feministen Nawal al-Saadawi att skilja sig från sin make. Rätten förklarade att ingen enskild person kan framtvinga en sådan skilsmässa.

Foto: REUTERS
Nawal al-Saadawi.

Bakom försöken att sära på de båda makarna låg en advokat, Nabih al-Wahsh, som hade anklagat den 70-åriga Saadawi för att ha smädat islam i en tidningsintervju i våras.

Saadawi, som skrivit en lång rad böcker om bland annat kvinnans rättigheter, sade i intervjun att ritualerna i den muslimska pilgrimsfärden hade sitt ursprung i ceremonier före islams uppkomst. Hon krävde också att kvinnor och män får samma arvsrätt i muslimsk rättskipning. Hennes advokater sade inför domstolen att dessa yttranden hade ryckts ur sitt sammanhang.

Advokat Wahsh anser att Saadawi genom sina åsikter har avvikit från islam och att hennes giftermål med en muslim därför måste förklaras ogiltigt. I enlighet med det islamiska rättsbegreppet hisba kan alla muslimer stämma varandra för åsikter som kan anses vara skadliga för samhället, och när advokaten inte kunde få rättsväsendet att ingripa mot Saadawi drog han själv ärendet inför domstol.

Men domstolen, vars beslut inte kan överklagas, beslutade alltså annorlunda. Varken Saadawi eller Wahsh var närvarande vid måndagens domstolsförhandling.

TT-Reuters