Östrogen ökar risk att få lungcancer

– därför drabbas fler kvinnliga än manliga rökare

NYHETER

PITTSBURGH

Det kvinnliga könshormonet östrogen gör att kvinnor löper större risk än män att drabbas av lungcancer, tror en amerikansk forskare.

Professor Jill Siegfried vid University of Pittsburgh i USA sammanfattar i nya numret av The Lancet Oncology en del av forskningen kring lungcancer. Enligt artikeln är det nästan dubbelt så vanligt att kvinnor som röker drabbas av lungcancer som att män som röker lika mycket gör det.

Det finns även forskning som visar att det inte finns någon skillnad mellan könen, men Jill Siegfried anser att dessa studier innehåller felkällor.

Hon tror att det kvinnliga könshormonet östrogen gör att kvinnor löper större risk för lungcancer än män. Det bygger Siegfried bland annat på att ämnen som reagerar på östrogen har hittats i särskilt höga halter i tumörer i lungan.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM