Ica stoppar 12 000 kilo smittade kräftor

NYHETER

STOCKHOLM

Ett parti på12 000 kilo kinesiska kräftor har stoppats i tullen i Helsingborg.

Vid ett stickprov visade sig kräftorna innehålla vibriobakterier - samma bakteriefamilj som kolera.

- De finns i ett stort antal, i en icke acceptabel mängd i kräftorna, säger Niklas Warén, kvalitetsansvarig på Icahandlarna.

Containern med de kinesiska kräftorna stoppades i tullen i Helsingborg redan i slutet av förra veckan. Stickprov tas på var fjärde container med kräftor . Och i den aktuella lasten hittades spår av vibrio-bakterier, en bakterie ur samma familj som kolerabakterien, och som kan orsaka magförgiftning med illamående, feber, diarréer och kräkningar.

- Släkten heter Vibrio. Sen finns det ett antal arter, Vibrio kolera heter en och sen finns det flera andra, säger Lars Plym Forshell, veterinärs inspektör på Livsmedelsverket.

- Vi har sagt som en rekommendation att om man hittar någon av de tre sjukdomsframkallande vibrio-arterna som finns så anser vi att partiet ska avvisas, oavsett om det är en toxinproducerande kolera eller någon av de andra som kan ge upphov till sjukdom. Och då bryr vi oss inte om huruvida det är en kokt eller okokt produkt - vi anser att man inte ska ta in dem överhuvudtaget, säger Lars Plym Forshell.

Ytterligare två containrar stoppade

Icahandlarna importerar 420 ton kinesiska kräftor varje år. I samband med Livsmedelsverkets stickprovskontroll i Helsingborg i förra veckan stoppades ytterligare två kräftcontainrar på sammanlagt 24 ton kokta kinesiska kräftor, men dessa fick på tisdagen klartecken efter nya provtagningar.

De beslagtagna kräftorna kommer nu att destrueras, även om det i dagsläget är oklart hur. Men egentligen räcker det med att koka dem för att de ska bli ätliga, säger Niklas Warén, kvalitetsansvarig på Icahandlarna.

- Troligtvis har de återkontaminerats av vattnet efter tillredningen, säger han.

Varje år blir drygt 700 000 svenskar matförgiftade. Vid ett tillfälle smittades ett stort antal människor av vibriobakterier sedan de ätit ett parti importerade kräftor kokta enligt ett svenskt recept.

Vid ett annat tillfälle smittades 350 personer av samma bakterier som nu påträffats i de stoppade kräftorna, men den gången gick det inte att spåra smittkällan.

Fredrik Rundkvist