”Det är svårast att försonas med sig själv"

Mikko lyckades ta sig ur prostitutionen

1 av 3
Har brutit med sitt gamla liv Mikko Roth var prostituerad i flera år. Nu arbetar han med att hjälpa prostituerade män att lämna sexträsket och börja ett nytt liv.
NYHETER

■ ■Under flera år arbetade Mikko Roth som prostituerad och sålde sig till homosexuella män i Stockholm.

I dag har han lagt sina tidigare upplevelser bakom sig. Han är stark och mår bra. Han har lyckats göra upp med sitt förflutna.

Precis som de flesta manliga prostituerade utsattes Mikko Roth för sexuella övergrepp som barn. Kränkningen ledde till att han började leva destruktivt.

I tonåren började han prostituera sig. Var och varannan natt hängde han runt på de platser där den homosexuella sexhandeln sker i Stockholm. Drogs längre och längre ner i prostitution och missbruk tills han slutligen drabbades av ett psykiskt sammanbrott.

Det var först då han kunde börja bearbeta sina upplevelser i barndomen, och när han tagit sig igenom dem kunde han börja om på nytt.

Efter att ha lyckats bryta med sitt tidigare liv ser Mikko Roth som sin uppgift att hjälpa andra prostituerade män bort från sexträsket.

– De som sitter fast i detta måste ju ha någonstans att vända sig, säger han.

För att hjälpa utsatta män och pojkar arbetar Mikko Roth som projektansvarig för manssidan på föreningen HOPP i Stockholm. Den hette tidigare föreningen SUMP (Sexuellt utnyttjade män) och vände sig då endast till män, men har breddat sin verksamhet och hjälper nu både män och kvinnor.

Flera minderåriga

Trots att föreningen fortfarande är i uppbyggnadsskedet har många prostituerade män tagit kontakt med Mikko Roth.

Bara under det senaste halvåret gick nio prostituerade män igenom behandlingsprogrammet hos HOPP. Tre av dessa nio var minderåriga pojkar.

Samtliga hade under en längre tid prostituerat sig i Stockholm.

– Det som behövs för den som dragits in i det här är en samtalspartner. Någon som kan få en att förstå varför, säger Mikko Roth.

– Det svåraste är att försonas med sig själv, att förlåta allt ont man gjort sig. Det är först när man gjort det som man orkar gå vidare.

Hot och våld hör till vardagen i en manlig prostituerads liv.

– Ibland får man en smäll på käften om man säger emot, ibland blir man rejält slagen av en kund som inte vill betala, säger en man som prostituerat sig under en längre tid i Stockholm.

Han berättar att han aldrig blir sexuellt upphetsad av det han gör. För att stå ut med de trevande händerna och allt det andra så måste han koppla bort sitt medvetande om kroppen.

– En bra böghora får inte stånd, säger han och upprepar därmed den mening som flera andra före detta prostituerade män har sagt.

Flera kopplingar till organiserad brottslighet

Under arbetet med det här reportaget har det från flera säkra källor kommit uppgifter om att den organiserade brottsligheten har en stor närvaro inom den manliga prostitutionen.

Det är inte ovanligt att ynglingar som dras in i prostitution och missbruk snart också hamnar i en hallicks våld.

Det finns också lägenheter som fungerar som bordeller dit äldre män kan komma för att köpa sex av unga män.

Det är vanligt att prostituerade som kontrolleras av hallickar utsätts för sadism och andra perversa behandlingar av sina kunder.

Aftonbladets granskning visar att det också finns en stor grupp invandrarpojkar som säljer sexuella tjänster till män. Denna grupp prostituerade är ännu svårare att nå för socialarbetarna. Ingen av dem som sökt hjälp hos Pros-centrum har till exempel haft invandrarbakgrund.

Det finns också prostituerade som är våldsamma mot sexköparna. Under senare år har flera fall av rån utförts på välbärgade män som tagit emot prostituerade män i sina hem. I några fall har sexköparna blivit brutalt misshandlade. Det har också skett mord på homosexuella sexköpare.

Unga mest eftertraktade

Sexköpare vill helst ha ungdom. Både polis och sociala myndigheter kommer emellanåt i kontakt med minderåriga pojkar och flickor som prostituerar sig.

Hur stor barnprostitutionen är i Sverige har dock aldrig blivit utrett. Under de senaste två åren har därför organisationen ECPAT-Sverige, som arbetar mot barnsexhandel, granskat barnprostitutionen i Sverige.

Rapporten om kommersiell sexuell exploatering av barn i Sverige håller just nu på att sammanställas för att presenteras den 3 september. Några siffror vill därför inte projektledaren Josephine Appelqvist släppa i dag:

– Men jag kan säga att vår kartläggning har visat att barnprostitution med både pojkar och flickor är ett allvarligt och dolt problem i Sverige, säger Josephine Appelqvist.

– Vi i Sverige vill ju gärna tro att det bara är utomlands som minderåriga tvingas till prostitution. Men det sker också i Sverige. Politiker, polis och myndigheter måste ta det här på allvar.

Traumatiska upplevelser gemensamt för de flesta

Agneta Borg är chef för Uppsökarenheten i Socialtjänstförvaltningen i Stockholm där såväl prostitutionsgruppen och Pros-centrum som spiralprojektet ingår, vilka arbetar med att hjälpa prostituerade.

Hon berättar att så gott som samtliga prostituerade som socialtjänsten kommer i kontakt med har svåra traumatiska upplevelser bakom sig.

De flesta har blivit utsatta för sexuella övergrepp tidigt i sin barndom. De har därefter börjat leva ett självdestruktivt liv. Att sälja sexuella tjänster och använda droger har blivit ett sätt för dem att döva känslor de inte klarat av att hantera.

– Jag har aldrig träffat någon prostituerad, man eller kvinna, som säljer sig för att de gillar sex. De som dras in i detta klär på sig en mask och gör sedan det de ska för pengar, säger Agneta Borg.

Lång rehabilitering

Att reparera psyket hos en manlig prostituerad tar lika lång tid som det tar att reparera en kvinnlig prostituerad.

– Inuti ser alla prostituerade likadana ut. De känner sig lika förnedrade, förödmjukade, smutsiga och förbrukade, säger Ann Wilkens vid Pros-centrum som i sitt dagliga arbete tar emot prostituerade män.

– Det tar lång tid att bearbeta de svåra erfarenheterna. Men det finns hopp. Efter några års deltagande i ett program kan man börja leva ett normalt liv.

Ett stort problem för manliga prostituerade är att den homosexuella prostitutionen är så okänd.

– Att företeelsen inte tidigare har uppmärksammats i tidningarna på samma sätt som den kvinnliga prostitutionen gör att många av dem som är inne i detta tror att de är ensamma i sin situation, säger Ann Wilkens.

Stort socialt problem

Genom sina egna erfarenheter och sitt arbete på föreningen HOPP är Mikko Roth i dag den person som har bäst överblick över den manliga prostitutionen i Sverige.

Hans slutsatser är klara:

– Det här är ett stort problem som tidigare inte har uppmärksammats. När jag behövde hjälp fanns det till exempel ingen i Sverige som förstod vad jag varit med om, säger han.

Att Pros-centrum oväntat fick börja ta emot manliga prostituerade ser han som ett bevis för att det tidigare inte funnits något ställe dit manliga prostituerade kunde vända sig.

– Varför ska det vara så jobbigt för samhället att inse att den homosexuella prostitutionen existerar och att det är ett stort socialt problem? säger Mikko Roth.

Så säger lagen om prostitution

DOKUMENT: MANLIG PROSTITUTION

Thomas Gustafsson, Mattias Carlsson, foto

ARTIKELN HANDLAR OM