Vilka dör av en hämnd från USA?

NYHETER

Fienden är identifierad och utpekad.

Nu kommer hämnden.

Vi vet inte när. Bara att den blir blodig.

Risken är uppenbar att mängder av civila liv på nytt kommer att offras.

Våldsspiralen är i gång och i slutändan kan terroristerna ha vunnit.

Ingenting, absolut ingenting, kan rättfärdiga de fruktansvärda terroristattackerna i New York och Washington.

De skyldiga måste jagas och straffas. Ingen ifrågasätter det.

Men i den adrenalinstinna atmosfären av hat och sorg är risken uppenbar att den amerikanska vedergällningen inte bara drabbar terroristerna utan även civila.

Terroristerna hade flera mål med attackerna mot World Trade Center och Pentagon.

Syftet var att provocera

Det uppenbara var att visa att de hade förmågan att slå till mot hjärtat av världens supermakt. Att skrämma och skapa kaos.

Ett annat syfte var att provocera fram en motreaktion.

Om hämnden drabbar civila - vilket nästan är ofrånkomligt - hjälper den till att rättfärdiga terrorattackerna.

Talibanerna i Afghanistan säger att de förbereder sig på en massiv amerikansk attack. Det gör de rätt i.

Men hur många av offren kommer att vara talibanska ledare som skyddar Usama bin Ladin? Hur många kommer att vara fattiga afghaner som lever under stenhårt förtryck av talibanerna, som svälter och knappt har tak över huvudet?

Hat mot "världspolis"

I stora delar av Mellanöstern finns ett grundmurat hat mot USA för dess kompromisslösa stöd till Israel och för Amerikas självpåtagna roll som världspolis.

USA invaderade arabvärlden med trupper under Gulfkriget. De senaste tio åren har man försökt bomba Saddam Hussein och hans Irak till underkastelse. Cowboy-mentaliteten att handla utan hänsyn till vad befolkningen i arabvärlden tycker har stärkt hätskheten.

Hämnd föder nya martyrer

Hämnden för terrorattackerna kommer att föda nya maryter. Så nya frön av hat där unga terrorister kan gro och växa. Människor som om några år är beredda att flyga ett plan in i någon annan byggnad fylld av oskyldiga människor någon annanstans i världen.

Våldsspiralen skjuter fart och lämnar nya tragedier i sitt spår.

Hämnden har andra risker. Ett av länderna som stött talibanerna - Pakistan - förfogar över kärnvapen. Pakistans ledare har ännu inte valt sida. Mellanöstern är en krutdurk och amerikanska attacker kan ytterligare förvärra läget.

USA kan inte sprida död

USA gör anspråk på att vara en rättsstat. Världens bästa demokrati.

USA kan inte som en grupp terrorister hänsynslöst sprida död och förintelse.

Annars ställs USA inför frågan om arabiska liv är mindre värda än amerikanska.

Terroristerna är en oerhört liten klick. Regeringarna som gett terroristerna sitt stöd är en liten grupp människor.

USA bör inte glömma det.

Wolfgang Hansson