Här jagar svenska företag billig arbetskraft

– för skattepengar

Foto: urban andersson
FÖR SVERIGE - I ESTLAND Den svenska bilindustrin har blivit internationell och nu följer underleverantörerna efter. För bilköparen kvittar det om delarna i bilen är tillverkade i svenska Bengtsfors eller estniska Tartu. Därför söker de svenska underleverantörerna nu partner i Baltikum som kan ta över en del av produktionen som nu finns i Sverige. Industriföretagens jakt på billigare arbetskraft sponsras av statliga pengar.
NYHETER

Ett hundratal svenskar och balter, de flesta i slips och med affärsportfölj under armen, har ställt upp sig på trappan utanför Hotel Olümpia i Tallinn för gruppfotografering.

Det är fortfarande tidig morgon. De flesta har inte ens hunnit få i sig morgonkaffet när de tvingas ut i den råkalla snålblåsten. Men humöret är ändå på topp. Nu väntar goda affärsmöjligheter.

SÖKES: ARBETARE MED LÅGA LÖNER Svensk fordonsindustri söker billig arbetskraft österut. Ett 30-tal svenska industriföretag har kommit till Tallinn där de ska träffa ett 50-tal estniska och 30-tal lettiska tänkbara underleverantörer och samarbetspartner som kan ta över jobb som nu görs i Sverige.

De cirka 30 svenska företagsledarna är här för att förhandla med lokala fabriksägare om att lägga ut jobb till Baltikum. Bakom affärsmötet som kallas "Projekt Baltikum och Polen" står intresseorganisationen Fordonskomponent-gruppen, FKG.

Hälften av kostnaden för arrangemanget betalas av svenska staten.

Tre veckor tidigare var FKG:s medlemmar på konferens i Göteborg där ämnet var hur hur legotillverkning kan läggas ut till de baltiska staterna och Polen.

Experter från andra sidan Östersjön informerade om affärsklimat och fördelaktiga skatteregler i sina respektive länder. Advokater och tullexperter berättade om hur man klarade pappersarbetet och svenska företagare med verksamhet i Baltikum var också på plats för att tala om sina positiva erfarenheter.

Sven-Olof Ahlin, inköpschef på Volvo Personvagnar, höll ett uppmärksammat föredrag om den hårdnande situationen i fordonsbranchen.

- Vi lever under extrem konkurrens när det gäller kostnader och 75 procent av dem beror på våra underleverantörer. Ni är alltså inte bara beroende av oss, vi är också beroende av er.

- Vi i Volvo är redan väldigt internationella. Vi köper delar från Sverige, Tyskland, Japan, länder som står för hög kvalitet men också höga kostnader.

Sven-Olof Ahlin visade ett stapeldiagram som visade lönekostnaderna i olika länder.

- Vi fann att vi köper en mindre del av våra komponenter från lågkostnadsländer än alla andra fordonstillverkare.

- Mitt uppdrag är därför att öka inköpen från lågprisländer. Allt som är under 70 kronor per timma för arbetskraft är lågprisländer: Tjeckien, Polen, Portugal, Thailand, Estland, Lettland, Litauen.

Sven-Olof Ahlin avslutade sitt föredrag med en stark rekommendation:

- Vi strävar efter att behålla våra underleverantörer. Men vi ber er att lägga ut en del av er produktion i lågkostnadsländer. Utan att kvaliteten blir lidande. Det är vårt bästa alternativ för att hålla nere kostnaderna.

Några veckor senare i Tallinn. Fotograferingen är avklarad och det är dags att sätta i gång.

Hotellets största konferenslokal är bokad och efter välkomsttalet väntar affärerna.

Alla deltagare har fått en namnbricka som visar vilket land de komer ifrån: S för Sverige, E för Estland och L för Lettland.

Svenskarna har i förväg fått en deltagarlista och kunnat pricka för vilken typ av arbete de vill få gjort.

Snart sitter ett 30-tal grupper utspridda runt borden i djupa samtal.

Svenskarna lägger upp sina ritningar och broschyrer på borden. De pekar och förklarar. Någon söker en fabrik som kan bocka till metallbrickor som ingår i en större komponent. En annan behöver någon som kan göra ett enklare sliparbete.

Balterna tittar och begrundar. Några får napp direkt. Det är just den typen av metallarbete hans fabrik kan göra.

Visitkort byter ägare. Möten görs upp.

- Målsättningen för den här satsningen är att vi ska stärka den svenska leveransindustrin.

SvenÅke Berglie, vd för FKG inser att resorna till Baltikum och Polen kan uppfattas som ett svek mot den svenska arbetsmarknaden.

Men i själva verket är det tvärtom, försäkrar han:

- Vi vill att det ska skapas fler jobb i Sverige. Men för att det ska gå så måste de svenska företagen vara starka i världen. Ett sätt är att ligga i främsta ledet i produktionsutveckling. Ett annat är att också ha partner eller investera i egen tillverkning i lågkostnadsland.

SvenÅke Berglie berättar att den stora strukturomvandlingen i fordonsbranschen slagit hårt mot svensk tillverkningsindustri.

Det enda sättet för svensk industri att överleva är att bli mer global.

- Konkurrensen inom fordonsbranschen sträcker sig över hela världen. Det är tyska, franska, japanska, amerikanska, spanska och tjeckiska tillverkare vi slåss med.

- Och det är en stenhård prispress. Den som inte kan erbjuda rätt pris på sina varor slås ut direkt.

SvenÅke Berglie gör en lång paus innan han fortsätter:

- Vi får inte glömma bort den grundläggande anledningen till att svenska industriföretag tvingas söka sig till låglöneländer, säger han.

- Det är vi konsumenter som gör vårt val när vi köper, oavsett om det är kläder, möbler, telefoner eller bilar.

- En svensk frågar inte om en bil han ska köpa innehåller delar från Bengtsfors. Svenska bilköpare frågar om priset.

Resan till Tallinn är det första av tre planerade FKG-arrangemang i Baltikum och Polen.

Staten satsar 1 275 000 kronor och står därmed för halva seminariekostnaderna. Resor och hotell betalar företagen själva.

Pengarna förmedlas via Nutek och kommer från den så kallade Östersjömiljarden som ska öka samarbetet och stödja utvecklingen i våra grannländer.

FKG har också startat projektet "Go Global" som ska hjälpa företag som levererar till lastbilstillverkare att bli mer internationella. I det projektet ingår resor till USA, Frankrike, Tyskland och Brasilien för att möta kunder och partner.

Även i detta projekt har staten satsat pengar: totalt 2,4 miljoner kronor.

Projektsledare på Nutek är Ove Bengtsson och Lennart Sandberg.

- Det är mycket viktigt att också svenska företag kommer ut och träffar utländska tillverkare och kunder, säger Lennart Sandberg.

- Just nu sker stora förändringar i fordonsbranschen. Inköpskedjan blir alltmer internationell och priserna pressas. De svenska företagen måste kunna möta den nya situationen.

Att enklare produktion läggs ut till Baltikum är en naturlig utveckling, anser Lennart Sandberg.

- Är företagen inte tillräckligt priseffektiva så konkurreras de ut, säger han.

- Risken är mycket stor att allt i så fall försvinner från Sverige.

Sten Mogard är vd för svenskägda Stoneridge Electronics som driver en egen anläggning i Estland. Han är här för att ge råd till svenska kollegor som är på väg att lägga ut tillverkning.

- Underleverantörer i fordonsindustrin är så hårt pressade att varje tiondels procent som kan sparas in är viktig.

- Det man kan spara på är lönen och här i Baltikum ligger lönerna lägre. Det som kostar lite mer här är logistiken.

- Det handlar om att försöka möta framtiden. Våra kunder säger att vi måste utomlands för att klara oss.

- Satsningen här har inte inneburit att vi inte minskat antalet arbetsplatser i Sverige, vi har blivit starkare.

Hans Carlsson representerar företaget Forsheda med fabriker i Forsheda, Mörbylånga och Skellefteå.

Företaget ingår i en brittisk koncern och är världsledande på vissa gummikomponenter till bilar. Det utländska ägandet har stärkt Forshedas ställning på världsmarknaden, enligt Hans Carlsson.

Men några av de metalldelar som ingår i de svensktillverkade fordonskomponenterna går att göra billigare. Så han är här för att söka nya underleverantörer i Baltikum.

- Frågan är om vi kan hitta rätt kvalitet till rätt prisläge. Vi är inte intresserade av att pruta på kvaliteten, säger han.

Sedan två år tillbaka har koncernen ett satellitföretag i Polen. Det innebar att man kunde göra neddragningar av den arbetsintensiva produktionen i Forsheda.

Affärsmöten som detta anser han vara mycket värdefulla.

- Om man reser runt själv hinner man träffa fem personer på en resa. Nu har vi chans att träffa 80 på två dagar.

Carl-Eric Lindeholm från Haldex Brake Products AB i Landskrona är med på resan för att söka nya leverantörer.

Företaget tillverkar bromskomponenter till lastbilar vid fabriken i Landskrona där det finns 500 anställda.

- Vi jagar kostnader, säger Carl-Eric Lindeholm. Vi är hårt pressade just nu. Våra kunder kräver lägre priser.

- I första läget handlar det om att lägga ut tillverkning. Vi står för konstruktionen och skickar sedan i väg ritningar.

Carl-Eric Lindeholm visar upp en skiss där det finns angivet vilka materialslag som behövs.

- Vi har redan flera underleverantörer utomlands och att vi söker partner i Baltikum nu behöver inte innebära att det blir mindre jobb hos oss i Sverige.

- I stället kanske vi kan köpa in från lågprisländer i stället för från Tyskland som vi gör i dag och därmed hålla lägre priser.

Lars Ericson är chef för Segerström Automotive med huvudkontor i Eskilstuna.

Under sina två dagar i Tallinn har han fått kontakt med elva estniska och ett litauiskt företag som varit intressanta.

Lars Ericson berättar att företaget planerar att lägga ut arbeten som tidigare gjorts i Sverige till Baltikum i stället.

- Samtidigt ökar vi kompetensnivån ytterligare på fabrikerna i Sverige genom utbildning, säger han.

Han är medveten om att oron är stor hemma på fabrikerna sedan man där fått veta att han rest till Baltikum.

- Men om vi inte svarar upp till fordonsindustrins krav om att leverera till lägre priser är det kört för oss, säger han.

- Vi lever under extrem prispress. Det gäller att vinna eller försvinna.

Redan på måndag är det dags för en ny resa österut för Fordonskomponentgruppens medlemmar. Denna gång är det ett 20-tal svenska företagare som åker med till den litauiska huvudstaden Vilnius.

För att lägga ut svenska industrijobb - för att rädda framtiden för sina industriföretag som de själva säger.

Det handlar om 185 000 arbeten

Thomas Gustafsson, Maria Trägårdh