Hans namnteckning avgjorde faderskapet

Docent: Mannen måste tänka sig för innan har erkänner faderskap

NYHETER

Spermagivaren kan bli underhållsskyldig i åratal.

En enda namnteckning avgör.

- Mannen måste tänka sig för innan han erkänner faderskapet, säger Johanna Schiratzki, docent i barnrätt.

Fallen då ensamstående mödrar har fått barn genom insemination har fått märkliga rättsliga följder.

Om domstolen ska fastställa vem som är pappa till barnet - och mannen vägrar erkänna faderskapet - så slipper han undan. Något samlag har aldrig skett i juridisk mening.

Det fastslogs i ett rättsfall i hovrätten i Sundsvall 1997.

Ingen väg tillbaka

Men om mannen formellt har erkänt faderskapet så finns ingen väg tillbaka. Då räknas han som pappa och måste eventuellt betala underhållsbidrag.

Sådan är situationen för den 35-årige örebroaren.

- Han har bekräftat faderskapet. Då finns det ingen grund för att häva det, förutsatt att hans sperma som har gjort barnen, säger docent Johanna Schiratzki vid Stockholms universitet.

En faderskapsbekräftelse är bindande. Den ger mannen rätt till umgänge och vårdnad om barnen, men samtidigt skyldighet att betala underhåll.

- Det är svårt att komma till ett annat resultat än vad Örebro tingsrätt har gjort enligt gällande rätt, säger Johanna Schiratzki.

Andreas Harne