Frystorkning ny begravningsmetod

Jönköping först ut med ”eko-begravning”

NYHETER

En ny miljövänlig metod att ta hand om döda kroppar ska börja testas i Sverige inom kort.

Frystorkning.

Jönköping väntas bli först ut med den nya metoden.

Metoden har utvecklats av den svenska biologen biologen Susanne Wiigh-Mäsak efter nästa 20 års forskning. Principen är enkel: Kroppen sänks ner i ett bad med flytande kväve, den blir på några ögonblick totalt genomfrusen – och mycket skör, så skör att den går att krossa med ultraljud.

Därefter torkas den pulvriserade kroppen. Kvar blir ett torrt, organiskt pulver som kan gravsättas på tre decimeters djup i en liten, nedbrytbar specialkista som är större än en urna men mindre än en vanlig kista.

Tas snabbt upp av växterna

- Metoden är miljövänlig, den är mindre kostnadskrävande än andra metoder och den gör att vi kan utforma kyrkogårdarna på ett nytt sätt, vi kan återanvända gravplatser på ett lättare sätt, Göran Rundqvist, planeringschef för kyrkoförvaltningen i Jönköping till P1 Morgon.

Den organiska formen och den ytliga begravningen gör att resterna efter kroppen snabbt multnar och byggstenarna lätt kan tas upp av den omkringliggande miljön.

Sex månader efter begravningen kan molekylerna från den dödes kropp således ha tagits till vara av en blomma intill graven.

Farliga rökgaser från kremering

Vid en vanlig begravning försvinner kroppen genom förruttnelse, djupt nere i marken. Processen tar mycket lång tid, upp till 50 år, och bidrar inte till förnyelse av det ytliga, livgivande mullagret.

Och vid en kremering, då kroppen bränns, bildas bara aska och stora mängder rökgaser med negativa effekter på miljön.

Intresset för frystorkning uppges vara stort i Jönköpings kommun, men det är fortfarande oklart när den nya metoden kan komma att tas i bruk.

Fredrik Rundkvist