Sänk din telenota - jämför priset på nätet

PTS öppnar hemsida med prisjämförelser

NYHETER

Det finns stora pengar att spara på telefonsamtal.

Nu ska det bli enklare för kunderna att jämföra vad samtalen kostar hos de olika telebolagen.

- Det kan löna sig till exempel för de som ringer mycket till mobiltelefoner eller till utlandet. Vissa operatörer är dubbelt så dyra som andra, säger Katarina Kämpe, informationschef på Post- och Telestyrelsen.

Post- och telestyrelsen inför under fredagen en ny prisjämförelsetjänst. Det innebär att konsumenter på ett enkelt sätt kan jämföra totalkostnaden för telefonsamtal. Prisskillnaderna är stora mellan de 25 telebolag som konsumenter kan välja mellan.

PTS lanserar nya funktioner på webbplatsen med prisjämförelser för telefoni på sajten www.pts.se

Följande nyheter finns

Ny grafisk prisjämförelse mellan telebolagen visar hela kostnaden för ett samtal, d.v.s. både öppningsavgiften och minuttaxan.

Öppningsavgiften kan ha stor inverkan på den totala kostnaden för ett samtal. Den nya prisjämförelsen visar på ett enkelt sätt vad kostnaden blir för samtal som är 3, 10 och 60 minuter långa. Jämförelsen gäller för fast telefoni, både inrikes- och utlandssamtal, samt samtal till mobiltelefon.

– Dels får du en uppfattning om vilka telebolag som finns att välja mellan, många av dem är relativt okända. Den enskilde konsumenten kan hitta ett bolag som dels passar ens telefonvanor och som är billigare, säger Katarina Kämpe.

40 nya länder i prisjämförelse för utlandssamtal, som nu totalt

inkluderar 50 länder. Jämförelsen visar bl.a. att det dyraste bolaget tar

3,50 kr/min för samtal till Australien, medan det billigaste bolaget tar

1,19 kr/min. Minutpriset för samtal till Tyskland varierar mellan 1 kr/min.

och 53 öre/min.

Prisjämförelser för samtal från fast telefoni i Sverige till utländskt mobilabonnemang. Även denna prisjämförelse inkluderar 50 länder.

Konsumenter bör också uppmärksamma en annan viktig faktor som påverkar priset för ett samtal: vilket debiteringsintervall som telebolagen tillämpar. Vissa telebolag tar exempelvis betalt i sex- eller tiosekundersintervaller, vilket kan innebära att man som konsument får betala för en period som är längre än den tid som samtalet pågår. På webbplatsen finns dels information om vilka telebolag som debiterar i intervaller, dels vad det konkret kan innebära i kostnader för ett samtal.

Webbplatsen innehåller förutom prisjämförelser för fast och mobil telefoni även surftaxor, information och goda råd inför val av teleoperatör.

Prisuppgifterna uppdateras löpande.

På sajten finns också goda råd för vad man ska tänka på när man väljer operatör.

Annika Sohlander