Större varningstext på cigarettpaketen

Täcker nästan hela förpackningen

NYHETER

STOCKHOLM

Nu kommer nya regler för hur varningstexten på tobaksvaror ska se ut, i ett nytt direktiv från EU.

Texten ska täcka nästan hela cigarettpaketens yta och ska innehålla varningar som "Rökning dödar" och "Rökning kan försämra blodflödet och orsakar impotens".

”De nya, större varningstexterna illustrerar hälsoskadornas storlek”, kommenterar generaldirektör Gunnar Ågren på Folkhälsoinstitutet i ett pressmeddelande.

Varningarna kommer också att finnas på paket med cigarrer och piptobak. Snuset kommer däremot undan med en mildare formulering: ”Denna tobaksvara kan skada din hälsa och är beroendeframkallande”.

Senast den 30 september nästa år ska de nya varningstexterna finnas på alla cigarettpaket som säljs i Sverige.

TT