Varning för medicin mot reumatism

200 dödsfall rapporterade över hela världen

NYHETER

Läkemedelsverket varnar för allvarliga biverkningar av medicinen Remicade.

Medlet används vid svårbehandlade fall av tarmsjukdomen Crohns sjukdom och ledgångsreumatism.

Bakom varningen står den europeiska läkemedelsmyndigheten Emea. Sedan Remicade började att säljas 1998 har många fall av allvarliga biverkningar rapporterats världen över och drygt 200 dödsfall.

Att Remicade kan ge svåra biverkningar är känt sedan tidigare. Men Emea skärper nu kraven på vilka som ska behandlas med medlet. Det gör att färre med Crohns sjukdom än tidigare ses som lämpliga att få medicinen.

Läkemedelsverket skriver på sin hemsida bland annat att alla patienter måste testas för tuberkulos innan de får Remicade. Personer som har en aktiv tuberkulos får inte behandlas med Remicade, och den som av preparatet får symtom som ihållande hosta och avmagring ska uppsöka läkare.

Trots biverkningarna ser Läkemedelsverket medlet som ett värdefullt tillskott till behandlingen.

TT