”Det behövs ett katastrofläger”

Diakonen: Hemlösa fryser ihjäl - deras situation blir allt värre

1 av 2 | Foto: Lotte Fernvall
katastrof Situationen har blivit katastrofal för de hemlösa i Stockholm. Det hävdar diakon Hans Hernberg och frivilligarbetande Marie Svensson som nu efterlyser ett katastrofläger. Att antalet hemlösa i Stockholm minskat med 20 procent, som socialborgarrådet säger, stämmer inte menar de.
NYHETER

Läget är katastrofalt för Stockholms hemlösa.

Det hävdar flera socialarbetare som nu efterlyser snabba insatser.

- Vi skulle behöva upprätta ett katastrofläger med tält och fältläkare, säger Hans Hernberg, diakon i Svenska kyrkan.

Hans Hernberg skräder inte orden när han talar om de problem han möter i sitt arbete varje dag. Enligt honom är situationen nu värre än på många år.

- Folk dör, säger han.

Marie Svensson har samma bild. Hon är husmor på ett behandlingshem och arbetar ideellt med hemlösa.

- Människor kan gå nerkissade och allvarligt sjuka i dagar tills de fryser ihjäl en kall natt, säger hon.

Detta stämmer inte alls med den officiella bilden. Enligt socialborgarråd Kristina Axén Olin (m) har antalet hemlösa i Stockholm minskat med 20 procent.

- Det stämmer inte. Den statistiken baseras på hur många som får hjälp av socialtjänsten men det är ett stort antal som aldrig kommer i kontakt med myndigheterna, säger Marie Svensson.

I kläm mellan två kommuner

- Det största problemet just nu är det växande antalet uteliggare som kommer från andra kommuner än Stockholm, säger Hans Hernberg.

Enligt honom får de ofta ingen hjälp av sina hemkommuner eftersom de vistas i Stockholm samtidigt som Stockholms kommun inte anser sig ha något ansvar eftersom de är mantalsskrivna någon annanstans.

- Vi gör vad vi kan för att hjälpa dem hem men efter några veckor står de i alla fall på kyrktrappan utan någonstans att sova. Det händer till och med att socialtjänsten i deras hemkommuner betalat tågbiljetten och hänvisar till Stockholms tak-över-huvudet-garanti, säger han.

För att lösa de mest akuta problemen vill Hans Hernberg och Marie Svensson ha ett katastrofläger.

Steg nummer två är att utöka antalet tillfälliga sovplatser vilket man hoppas kunna genomföra tillsammans med kommunens enhet för bostadslösa.

Ska ställa upp sovvagnar

- Vi planerar att ställa upp sovvagnar och förhandlar just nu med Banverket och olika markägare om var det finns plats, säger han.

Steg tre är att skapa ett utjämningssystem mellan kommunerna så att socialtjänsten i Stockholm kan bevilja behandling åt människor från andra kommuner, något som inte fungerar i dag.

Detta skulle också i en utökad variant kunna appliceras på det ökande antalet hemlösa utlänningar. Just nu kommer det många från öststaterna.

- Drömmen vore att vi fick resurser så att vi kan hjälpa människor oavsett varifrån de kommer, säger Hans Hernberg.

Olle Castelius