Expert: Sovjet redo att anfalla Sverige på 1980-talet

Motivet: Nato skulle inte komma över svenska östersjöbaser

NYHETER

Sovjet planerade anfall mot Sverige så sent som i mitten av 80-talet.

Det hävdar Jan Leijonhielm, huvudansvarig för Rysslandsstudierna vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Foto: AP
Rysk SS-25 kärnvapenmissil.

Enligt Leijonhielm var motivet att Sovjet ville förhindra att Nato utnyttjade svenska baser och att säkra Östersjön.

Sverige skulle neutraliseras genom hot om kärnvapenin-satser, ett hot som inte skulle kunna motstås eftersom bland annat Köpenhamn redan skulle ha förstörts vid ett krigsutbrott mellan Nato och Warszawapakten.

"Kärnvapen skulle skulle användas från första dagen, större städer som Hamburg, Wien, München, Köpenhamn och Verona skulle förstöras genom massiva insatser av kärnvapen, skriver Leijonhielm på DN Debatt.

Fredrik Engström