Byggjättar i ny skandal

Struntar i att betala sina räkningar - underleverantörer tvingas att gå i konkurs

1 av 2 | Foto: BJÖRN ELGSTRAND
"utnyttjar sin makt" - De stora byggbolagen utnyttjar sin makt och storhet. Vi är i mångt och mycket väldigt maktlösa. Underleverantörer som bråkar hotas att inte komma i fråga vid nästa uppdrag", säger Henrik Spångberg, marknadschef för Elektriska installatörsföreningen.
NYHETER

Sveriges fyra största byggbolag låter sina räkningar gå till kronofogden.

Underleverantörerna hamnar i kläm och tvingas i värsta fall i konkurs.

- Men den verkliga förloraren är konsumenten som alltid får betala i slutänden, säger Henrik Spångberg, marknadschef på Elektriska installatörsorganisationen.

Skanska, NCC, Peab och PNB hamnar hos kronofogden flera gånger i månaden varje år. Men enligt de underentreprenörer Aftonbladet har talat med är det bara toppen av ett isberg. Långt ifrån alla anmäler att de inte har fått betalt.

- Den lille underentreprenören vågar inte bråka. Då är han inte aktuell för nästa jobb, säger Göran Holm, förbundsjurist på Målarmästarnas riksförening.

Kronofogden inte förvånad

Aftonbladet har bara tittat på moderbolagen. De många dotterbolagens eventuella skulder har inte granskats.

Kronokommissarie Johannes Paulson på Kronofogdemyndigheten i Stockholm är förvånad över mängden obetalda fakturor.

- Stora bolag kan ha problem med de interna rutinerna. Men mer än tio gånger per år ska man inte behöva hamna hos oss, säger han.

Värst är NCC. Förra året fick de 44 betalningsanmärkningar och hela 71 ansökningar om betalningsföreläggande. Skanska kom strax efter och hamnade hos fogden drygt sju gånger i månaden under 2001.

De mindre företagen hamnar i en svår sits när de stora inte betalar. Får de inte betalt kan de inte betala sina egna leverantörer i tid. I vissa fall går det så långt att de anställda blir utan lön.

Just nu pågår en tvist mellan Peab och ett litet plåtslageri i Skåne. Skulden är på drygt 130 000 kronor och kom in till fogden redan i november.

Tvingas låna för att klara sig

Ägaren, som vill vara anonym, kan själv inte ta ut någon lön. En av de två anställda har tvingats ta tjänstledigt.

- Jag får låna pengar för att det ska gå runt. Ju mindre man är desto bättre, verkar byggarna tycka. Vi har inte samma juridiska möjligheter och blir till slut desperata. Då måste vi nöja oss med vad de behagar betala.

Nu funderar han på att sätta sitt lilla plåtslageri i konkurs. Någon annan utväg finns inte.

Plåtslagaren är bara en av många drabbade.

- Bolagen har satt i system att dra på betalningarna i några månader för att tjäna på räntan. Men egentligen är det inget bra ekonomiskt tänkande eftersom de själva åker på dröjsmålsfakturor, säger Anders Fredriksson, ombudsman på Plåtslageriernas riksförbund i Malmö.

Aftonbladet har talat med företrädare ur de flesta branscher: målare, snickare, elinstallatörer, plåtslagare och vvs-installatörer. Alla vittnar om samma problem.

- Det här är ett jäkla sätt och det drabbar våra medlemmar mycket hårt, säger Greger Gunnarsson på VVS-installatörerna.

Alla är rädda för byggjättarna

Gemensamt för alla är beroendet och rädslan för de fyra jättarna. Att få småföretagare att ställa upp med namn och bild i tidningen är omöjligt.

- Man biter inte den hand som föder en. Det här är alldeles för känsligt, säger Kennert Jonasson, ordförande för Plåtslagarmästareföreningen i norra Skåne.

Många småföretagare löser problemet genom att sälja skulden till ett indrivningsföretag.

- Då slipper vi kräva pengarna och får betalt av finansbolaget i stället. Det är ett brutalt system i dag, säger en småföretagare i Trelleborg.

Enligt branschorganisationerna finns det tre huvudanledningar till att de fyra jättarna inte betalar:

De utnyttjar underleverantören som bank. Det är billigare att inte betala än att utnyttja sin checkkredit.

Det sker inga utbetalningar alls under byggsemestern.

Bolagen är ovilliga att betala för tillkommande arbete. Även om platschefen signerar överenskommelsen betalar inte bolagen från centralt håll.

- Situationen är pressad i dag och byggbolagen försöker komma undan så billigt som möjligt. Det överskott bolagen kan dra in är vad man kan pressa underleverantörerna på, säger Anders Fredriksson.

- Sen handlar det om att underentreprenörerna måste kunna juridiken kring det här. Tyvärr är det nog ganska många som är dåligt pålästa och det kalkylerar de stora bolagen med.

Lång lista hos kronofogden

Elisabeth Lindham