Skyddsvallar förstärkta i dag inför nya regn

SMHI varnar för extremt höga vattenflöden

NYHETER

MALMÖ/HALMSTAD

Det vackra vädret på söndagen hjälpte till med att stabilisera läget i de översvämningsdrabbade områdena i Sydsverige.

Men i Kristianstad förstärktes skyddsvallarna inför nya regn och SMHI varnar för extremt höga flöden i Nissan och Ätran.

Flödena i de båda Hallandsåarna ligger på nivåer som genomsnittligt bara inträffar en gång på 50 år. Även Viskan, Lagan och Helge å har mycket höga flöden.

I Oskarström, Sennan och Åled vid Nissan norr om Halmstad var läget någorlunda under kontroll på söndagen, efter intensiva insatser under natten med att bygga skyddsbarriärer. Brunnar och avloppsledningar tätades också, delvis med hjälp av dykare. Flödet i Nissan gick under söndagen ned från 265 till 228 kubikmeter i sekunden.

Under söndagskvällen och natten till måndagen sattes maskiner in i arbetet med att förstärka en damm i Hylte kommun för att hindra vatten från Färgensjöarna att öka flödet i Nissan.

- Det för med sig att vattnet stiger på åkrarna i området, säger brandmästare Klaus Heinsvig i Halmstad till TT.

Vattnet ett folknöje

Att titta på översvämningarna blev något av ett folknöje under söndagen. På Hästskovägen i Åled kunde nyfikna bland annat få se barn som rodde på gatan i en jolle.

- Jag borde egentligen sälja vykort. Det hade hjälpt till med självrisken, säger Stefan Carlsson till TT.

Han bor med sin sambo och två barn i Åled intill Nissan. Med hjälp av hemvärnet och goda grannar hann han få upp vallar som räddade källaren. Bara lite vatten trängde in.

- Hemvärnet har verkligen slitit och många grannar har ställt upp och hjälpt till eller lånat ut skottkärror.

Hund fick simma

En bit bort i Åled bor Peter Berntsson med sambo, dotter och fyra hundar. När han kom hem natten till lördag var allt lugnt.

- Sedan väcktes jag av min granne som bankade på dörren och skrek att mina hundar i rastgården höll på att drunkna, säger Peter Berntsson.

- Den minsta hunden bottnade inte utan simmade för att kunna hålla sig uppe.

Medan läget stabiliserades vid Nissan svämmade Suseån under natten över sina bräddar vid Getinge.

I samband med det började vatten tränga in i Sydkrafts ställverk vid Kvibille, men situationen klarades utan elavbrott.

Omedelbar förstärkning

I Kristianstad beslöt räddningstjänsten på söndagen att inleda en omedelbar förstärkning av skyddsvallen mot Hammarsjön. Beslutet fattades med stöd av räddningstjänstlagens formulering om "överhängande fara".

- Den här förstärkningen ska ändå genomföras och vi vill inte vänta länge än nödvändigt, förklarar räddningschef Per Magnusson för TT.

Nu anläggs en tryckbank som blir 15 meter bred, 1,5 meter hög och cirka en kilometer lång. En del träd måste fällas och trafiken på en väg och en järnvägssträcka utefter sjön har stoppats.

Villor har evakuerats

Nivån i Finjasjön vid Hässleholm steg stadigt under söndagen och var på kvällen 45,17 meter över havet, sex centimeter över den tidigare rekordnivån från 1980.

Runt sjön är ett 50-tal fastigheter drabbade av översvämning. Två villor har evakuerats, under måndagen planeras ytterligare en evakuering.

Räddningstjänsten tillhandahåller grus och säckar till villaägarna, som själva får bygga fördämningar.

Väderprognosen för början av veckan ger besked om mer nederbörd. På tisdag väntas 10 till 20 millimeter i västra Götaland och västra Svealand.

Fredrik Gunér/TT Peter Palmkvist/TT