Nu kan du bli din egen jurist

Åttabarns-mamma skrev handbok för vanligt folk

NYHETER

Bli din egen jurist.

Nu finns handboken som tar dig genom djungeln av lagar, regler och paragrafer.

- Vi är inga jurister men vi kan mycket, säger Ingrid Asprou, initiativtagare till Överlevnadshäftet.

Foto: CHRISTER PÖHNER
VARDAGSJURIST "Vårt långsiktiga mål att alla människor ska bli så medvetna om sina rättigheter och skyldigheter att vi inte ska behövas alls" säger Ingrid Asprou, 40, vardagsjurist och ordförande i Jimars, Långtidssjukskrivnas och funktionshindrades förening. Föreningen hjälper sjuka och handikappade genom djungeln av byråkrati.

Allt började när åttabarnsmamman Ingrid Asprou, 40, som nu väntar sitt nionde barn, var sjukskriven och hade svårt att sova. Hon hade många krångliga kontakter med försäkringskassan och andra myndigheter.

Ingrid Asprou började skriva ned allt som sagts och allt hon lärde sig.

Hon läste lagtexter, utredningar och råd från myndigheter.

Hennes arbete resulterade i Överlevnadshäftet, en lättläst handbok där långtidssjukskrivna, funktionshindrade och andra som ofta har kontakter med myndigheter kan få hjälp med lagar och paragrafer.

Hjälp till självhjälp

- Vi erbjuder hjälp till självhjälp. Ju mer du kan desto lättare får du en rättvis bedömning, säger Asprou.

- Då kan du överklaga felaktiga beslut med faktaunderlag i stället för att bara skriva ned din subjektiva bild.

Ingrid Asprous arbete spred sig till andra. De bildade Jimars, Långtidssjukskrivnas och funktionshindrades förening, som har till uppgift att ge råd och stöd i komplicerade frågor.

- Men vi kan inte trolla. Beslut är inte alltid felaktiga. Och vi hjälper ingen att fuska, säger Asprou, som är ordförande i föreningen.

Överlevnadshäftet innehåller bland annat A-Ö i socialförsäkringsdjungeln, med allt från lagen om allmän försäkring till vem som kan få handikappersättning. För att få hjälp av Jimars rådgivare personligen, på internet eller telefon, krävs medlemskap i föreningen.

Inte råd att anlita advokat

Häftet används redan av föreningar för fibromyalgi, reumatism och utbrändhet men också av skyddsombud och fackliga företrädare.

- Den som har störst nytta av häftet är den som tycker det är jobbigt att läsa juridisk text, som nästan har tappat tron på rättvisan och som inte har råd att anlita en advokat, säger Asprou.

- Det är ofta arbetarkvinnor. De har diagnoser som är svårbedömda och de är inte vana vid att ställa krav.

Enligt Ingrid Asprou är Jimars mål att det ska finnas utbildade Jimarskonsulter i alla kommuner. Snart finns det representanter i alla län.

Anette Holmqvist