Sveriges unga vill se fler utbildade poliser

NYHETER

Etik och normer är högsta politiska mode. Men landets ungdomar ser sällan eller aldrig en polis.

Det skulle de vilja göra.

Om landets gymnasister för 20 år sedan satt "fler och bättre utbildade poliser" på listan över valets viktigaste frågor hade man förmodligen trott att de var galna. Men det gör deras yngre släktingar.

I Sverige finns inte längre någon polis som mitt i gatan står. Polisen har blivit nästan osynlig.

Aftonbladets undersökning visar att var tredje närpolisstation lagts ner sedan mitten av 1990-talet. Detta trots att förra justitieministern ansåg att de skulle "vara basen för polisens verksamhet".

Polisförbundet har undersökt polisens närvaro i skolan på slumpmässigt utvalda låg- och mellanstadier.

Två tredjedelar av skolorna uppger att polisen besöker dem mer sällan nu än tidigare. 45 procent säger att det var minst ett år sedan någon polis satte sin fot i skolan. Nio av tio skolledare skulle vilja att polisen kom oftare för att berätta om sin verksamhet.

Enligt en annan kartläggning som Aftonbladet nyligen publicerade gick två tredjedelar av polisdistrikten med förlust förra året. Bara i distrikt där polisbristen var akut gick affärerna ihop eftersom de "slapp" budgeterade lönekostnader.

Nu tvingas förlustdistrikten låna av sig själva för att klara ekonomin. Den osynlige mördaren riskerar att efterträdas av den osynlige polisen.

Enligt Polisförbundet är verksamheten extra bedrövlig under sommaren.

Utanför Stockholm, Göteborg och Malmö stängde 11 procent av stationerna helt under sommaren. 10 procent minskade sina öppettider. Mer än var femte station hade alltså begränsad eller ingen service alls under sommaren.

Att gymnasister vill ha fler och bättre utbildade poliser beror sannolikt inte på stor förkärlek för folk i uniform. De känner sig otrygga. Och kanske illa behandlade.

Det är en fråga för Persson, Svensson, Olofsson och de andra att ta tag. 400 000 förstagångsväljare vill ha besked. Vad tänker partierna göra åt krisen i polisen?

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM