Kärnreaktor i drift trots sprickor

NYHETER

En stor spricka har hittats i en kärnforskningsanläggning utanför Amsterdam.

Reaktorn är fortfarande i drift trots varningar.

Nu befarar både experter och miljövänner att radioaktivitet kan läcka ut från anläggningen.

Reaktorn finns i en forskningsanläggning i Petten 35 kilometer norr om Amsterdam. Hela anläggningen Joint Research Center ägs av staten och sysslar i första hand med medicinsk forskning.

Sprickan upptäcktes redan då reaktorn byggdes 1984. Efter mätningar och undersökningar bedömdes sprickan vara så liten att den var ofarlig.

Oväntat stor spricka

Efter 18 år i drift gjordes en ny undersökning och mätning med modernare och mer exakt teknik. Då upptäcktes att sprickan är tre gånger större än man tidigare trott. Om sprickan vidgats eller om man mätte fel första gången är idag oklart.

Nederländske miljöministern Jan Pronk bad i helgen förgäves att reaktorn skulle stängas av. Formellt har ministern ingen rätt att beordra att anläggningen stängs.

- Den största faran är att sprickan vidgas ytterligare och börjar läcka, sade Kees Adriaanse, kärnfysiker vid universitetet i Utrecht, i en tv-intervju.

Stängs ner senare i veckan

Experterna varnar för att reaktorn kan överhettas och börja läcka livsfarlig strålning.

Faran för det tillbakavisas dock av ledningen för institutet, som säger att man inte tänker kompromissa med säkerheten. Därför har man begärt att anläggningen tillfälligt stängs för nya mätningar och för att "stärka säkerhetskulturen" hos personalen vid anläggningen, uppger AP.

Enligt EU-kommissionen kommer anläggningen att stängas ner senare i veckan, då mer omfattande tester ska göras.

Fotnot:

Kärnanläggningen i Petten används inte för att framställa energi.

AP