Skånsk greve vill skjuta sällsynta fåglar

Miljöenheten avstår från att yttra sig i ärendet

NYHETER

Beckasinerna i Skåne är inte bara sällsynta.

De hotas av avskjutning också.

Greven och godsägaren Hans Gabriel Trolle Wachtmeister vill nämligen skjuta tio enkelbeckasiner även i år, som tack för att han satsat på naturvård.

Greven äger Trolle-Ljungby gods i Fjälkinge utanför Kristianstad i Skåne. Godset har avsatt åtta hektar mark för ett viltvatten, en skyddad miljö där hotade våtmarksarter fått en chans att överleva. Bland de arter som trivs finns enkelbeckasinen, en vadarfågel som traditionellt jagats i Skåne från slutet av augusti och under hela hösten.

Trots att den allmänna jakträtten på enkelbeckasin togs bort den 1 juli förra året fick greven jakträtt på tio enkelbeckasiner på sin mark, uppger Sveriges Radio Malmöhus. Nu har han sökt tillstånd för ännu en jakt.

- Ett bifall till min ansökan skulle ses som en uppmuntran att fortsätta att satsa på biotopvård, skrev godsägaren bland annat i ansökan till länsstyrelsen.

Jägarsällskapet säger ja

Förra året beviljade länsstyrelsen ansökan med motiveringen att avskjutningen behövdes för att tillgodose viltförvaltningen.

Även i år ansöker greven om att få skjuta tio av de alltmer sällsynta fåglarna som hittat en fristad i våtmarken.

Den ena av remissinstanserna, Skånska jägarsällskapet, har redan sagt ja och tillstyrkt jakt från den 21 augusti och fram till årsskiftet, vilket är lika med hela den gamla jakttiden.

Miljöenheten vill inte yttra sig

Den andra instansen, miljöenheten vid länsstyrelsen, kommer sannolikt inte att göra något alls.

Man avstår helt enkelt från att yttra sig, säger en tjänsteman till aftonbladet.

Så gjorde man förra året, då den första ansökan kom från Trolle Wachtmeister - och så kommer man sannolikt att göra i år också.

Hela ärendet lämnas i stället direkt till länsstyrelsen jurister, som får avgöra om greven får skjuta beckasiner trots att det är jaktförbud året runt.

- Jag tycker nog att det ska finnas särskilda skäl för att ge tillstånd. Men vi har ingen synpunkt. Det är en fråga för juristerna som är beslutande, säger Anders Larsson vid länsstyrelsens miljöenhet i Skåne.

- Vi har ingen synpunkt. Det är en fråga för juristerna, som är beslutande. De ska tillämpa lagstiftningen.

Greve Trolle Wachtmeister sägs vara den ende som sökt tillstånd för att jaga den skyddade beckasinen.

- Man ska egentligen inte särbehandla någon i ett sånt här avseende. Men det är en fråga om hur man tillämpar lagstiftningen, säger Anders Larsson.

Utdikning bakom minskning

Enkelbeckasinen hör till de fåglar som minskat kraftigt i Sverige i flera decennier. Fågeln är beroende av våtmarker och förklaringen till minskningen anses vara den omfattande utdikning som skett under hela 1900-talet.

Trolle-Ljungby AB avsatte förra året åtta hektar mark för att skapa ett viltvatten, en miljö där vadarfåglar, grodor och insekter skulle få en fristad.

Liknande våtmarker anläggs även av andra markägare i Skåne, inte sällan med stöd från länsstyrelsen. Enligt Anders Larsson är det dock hittills ingen annan än Hans Gabriel Trolle Wachtmeister ansökt om rätt att skjuta fåglarna i den skyddade miljön.

Caroline Olsson

ARTIKELN HANDLAR OM